LINDNER_Leaderboard.gif
Een netheidscontrole

Netheidscontroles leiden tot voortdurende kwaliteitsverbetering

Schoonmaakbedrijf Care hecht veel belang aan de controles van het werk van de schoonmaakmedewerkers. Het controlesysteem dat het bedrijf uitwerkte, werpt zijn vruchten af. Er haken nauwelijks klanten af op basis van onvoldoende schoonmaakkwaliteit. Klanten zijn met andere woorden heel tevreden over de kwaliteit die Care aflevert.

Geaccrediteerd voor controle schoonmaaktaken

Care gaat vanaf 1 maart op het vlak van controles nog een stap verder en werkt dan samen met het enige bedrijf in ons land dat geaccrediteerd is (overeenkomstig de Europese norm EN13549) om controles op de schoonmaakkwaliteit uit te voeren. Controles worden steeds uitgevoerd volgens de behoeften van de klant, en afgestemd op de frequentie van de schoonmaakwerkzaamheden.

care - bjorn.png

In één oogopslag controlekalender bekijken

“In samenspraak met de assistant Operations bepalen onze districtsmanagers in welke weken de controles moeten gelopen worden. De agenda wordt vervolgens ge-upload naar het controlesysteem en verschijnt automatisch in de outlook agenda’s van de teamleiders”, legt Operations Manager Bjorn Van der Auwera uit. “Die kunnen via de app in één oogopslag zien waar en wanneer er controles moeten plaatsvinden. In functie van ziekte of vakantiedagen kunnen de controles ook verschoven worden. Achteraf kan de teamleader nagaan of alle geplande schoonmaakcontroles ook effectief uitgevoerd werden.”

Gedetailleerd verslag van de kwaliteitscontrole

Care kan met dit verslag heel makkelijk zowel intern als naar de klanten toe rapporteren. “In het verslag worden ook eventuele werkpunten opgenomen. De teamleider overloopt deze met de poetshulp en stuurt bij waar nodig. Ook de evolutie van de kwaliteit kan nauwkeurig opgevolgd worden. We zien de resultaten van de huidige controle en kunnen ook de evolutie bekijken van alle controles. Het gebeurt dat het rapport een methodefout, vuilfout of periodieke fout aan het licht brengt, maar we kunnen ook duidelijk zien of dezelfde fouten regelmatig terugkomen of er vooral fouten worden gemaakt in een bepaalde ruimtecategorie (b.v. sanitair) of op een bepaald element (b.v. stoel)”, legt Bjorn Van der Auwera verder uit.

Fouten, maar ook complimenten benoemen

Neemt de poetshulp bijvoorbeeld de spiegels in het sanitair wel onder handen, maar blijven daar desondanks vegen of spatten op achter, dan kan het zijn dat de manier van poetsen niet juist is. We spreken dan over een methodefout, waarop hij of zij dan gewezen worden.

“Kijken we naar de grafieken en statistieken, dan kunnen we duidelijk zien of men b.v. de onderkant van de toiletpot altijd vergeet. Of we kunnen ook duidelijk aantonen dat de meeste fouten altijd in b.v. het sanitair gebeuren. Op deze manier kunnen we onderscheid maken of er éénmalig een fout is gemaakt of dat de schoonmaker voor bepaalde taken terug opleiding moet krijgen omdat iets niet duidelijk is”, aldus nog Bjorn Van der Auwera.

“Vaak worden er natuurlijk ook veel complimenten gegeven omwille van de mooie resultaten. Ook dit is belangrijk om te benoemen. Deze schoonmaakcontroles zijn zeer belangrijk om een constante kwaliteit te borgen bij onze klanten en om onze schoonmakers te helpen om nog betere specialisten te worden in hun vak.”

Het uitvoeren van periodieke schoonmaaktaken

Het controlesysteem van Care laat ook toe om na te gaan of schoonmaaktaken die slechts periodiek moeten worden uitgevoerd, ook daadwerkelijk aangepakt worden. “Aan de hand van de kleur van het stof, bijvoorbeeld op hoge kasten, ziet we of het niet te lang geleden is dat er daar nog gepoetst werd”, aldus nog Bjorn Van der Auwera.

De voordelen voor Care-klanten op een rijtje

  • Periodieke controles, afgestemd op de frequentie van de schoonmaaktaken
  • Gedetailleerde rapporten waarmee je:
    • de evolutie van de kwaliteit van de schoonmaak kan nagaan
    • kan nagaan of alle taken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden

Lees ook

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Care

Meer weten?

Care

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Care

Ook interessant

Interessante bedrijven