LINDNER_Leaderboard.gif
Een grondige update voor AREI

Het AREI, de bijbel van de elektricien, krijgt een grondige make-over

Sleutelen aan de elektriciteit doe je alleen als je écht weet waar je mee bezig bent. Een elektrische installatie moet namelijk voldoen aan het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties, kortweg AREI. Dit reglement bestaat al sinds 1981. Hoewel er intussen hier en daar wat aan geschaafd werd, was het na bijna 40 jaar wel tijd voor een grondige herziening.

De structuur van het nieuwe AREI wordt omgegooid

Een huis uit de jaren 80? Dat ziet er totaal anders uit dan een woning van nu. Maar ook elektrische installaties evolueren. Het AREI moest afgestemd worden op die nieuwe evoluties en op de huidige Europese normen. Ook de leesbaarheid mocht een stuk beter. Op 1 juni 2020 zal de volledig vernieuwde versie van het AREI van kracht worden.

Als opleidingscenter gespecialiseerd in veiligheidsopleidingen rond onder andere elektriciteit, met lesgevers die ook wettelijke keuringen uitvoeren, blijven ze bij Training Center natuurlijk perfect op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector, zoals deze herziening van het AREI. Ze overlopen graag wat er structureel en inhoudelijk wijzigt.

De nieuwe versie van het AREI zal vanaf nu bestaan uit 3 delen. Elk deel bespreekt een apart installatietype:

 • Boek 1: installaties op laagspanning en zeer lage spanning
 • Boek 2: installaties op hoogspanning
 • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Omdat elk boek ook uit dezelfde 9 hoofdstukken bestaat, is het veel gebruiksvriendelijker.

De 3 boeken zijn gratis te downloaden. Om de overgang voor de gebruikers zo vlot mogelijk te maken, zijn er ook tabellen beschikbaar die verbanden leggen tussen de artikelnummers van de oude en de nieuwe versie.  

Even inzoomen op enkele concrete, inhoudelijke aanpassingen

Natuurlijk zijn er ook inhoudelijk de nodige aanpassingen gebeurd. De tekst werd uitgebreid met tal van aspecten uit normeringen, ministeriële en koninklijke besluiten en nota’s van de FOD Economie.

Een greep uit die inhoudelijke wijzigingen:

 • Het begrip ‘vitale installatie’ werd opgesplitst in ‘veiligheidsinstallatie’ en ‘kritische installatie’
 • Het artikel rond voorzorgsmaatregelen tegen brand (het vroegere artikel 104) werd volledig herschreven
 • Het gebruik van halogeenvrije bekabeling is niet meer afhankelijk van de uitwendige invloedsfactor BD (= ontruimingsvoorwaarden). Halogeenvrije bekabeling is wel verplicht voor evacuatiewegen (daarom moeten ze op de schema’s worden aangeduid), publieke ruimten toegankelijk voor meer dan 50 personen en in tunnels. Dit geldt ook voor kabelgoten, aftak- en verbindingsdozen, buizen etc.
 • Installaties op zeer lage spanning (ZLS) moeten nu ook als onderdeel in de keuring opgenomen worden, vooral wat de uitwendige invloedsfactoren en brandreactie betreft. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld bekabeling voor informatica, data, branddetectie, inbraakalarmen etc.
 • De opmaak van schema’s vraagt vanaf nu wat meer werk. Er zijn meer en gedetailleerde aanduidingen en eventuele bijlagen nodig. Hierop zal tijdens een keuring strikt worden toegezien.  
 • In het kader van de CPR (= Construction Products Regulation, een Europese reglementering die het brandgedrag van bouwproducten die permanent worden verwerkt in residentiële, tertiaire en industriële gebouwen definieert) zijn de brandreactieklassen Eca, Cca, a1 en s1 meer en meer aan de orde. Let dus op met het gebruik van F1- en F2-kabels geproduceerd voor 30 juni 2017. Deze mochten vroeger standaard nog gebruikt worden, maar nu mag je deze enkel nog gebruiken onder bepaalde voorwaarden (enkel buiten gebouwen, bij gebruik voor industriële processen en binnen een gebouw slechts 10 m in het eerste compartiment ervan).
 • Toestellen voor automatische wederinschakeling voor automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen werden ook opgenomen. Deze kunnen binnenkort onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden.
 • Bepaalde keuringen kregen een wijziging of verduidelijking van hun periodiciteit. Een jaarlijkse keuring is bijvoorbeeld nodig voor werf- en tijdelijke installaties. Ook een elektrische installatie van een zone met explosiegevaar moet jaarlijks gekeurd worden.

Daarnaast werden er nog heel wat andere wijzigingen doorgevoerd. Intussen wordt er zelfs al aan een tweede fase gewerkt waarin nieuwe toepassingen zoals laadpalen en batterijopslag een plaats krijgen.

Wil je meer weten over het nieuw AREI of heb je interesse in één van de veiligheidsopleidingen van Training Center? Neem dan contact op via onderstaand formulier!

Meer lezen:

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Training Center

Meer weten?

Logo OCB Training Center

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • Training Center

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials