Risk Management in inkoop : De octopus

Facility

Inkoop moet er voor zorgen dat het juiste product in de juiste hoeveelheid, met de juiste kwaliteit op het juiste ogenblik aan de juiste prijs geleverd wordt.

Al deze variabelen vormen een mogelijk risico dat door de professionele inkopers moet beheerd worden, zodat voor de betrokken organisaties de productie of de financiële situatie niet in gevaar komt. Het risico en de moeilijkheidsgraad wordt nog vergroot door de globalisering van de markt. In de huidige bedrijfswereld, waar steeds meer nadruk gelegd wordt op lean management en de beperking van het working capital, worden risico's steeds meer verplaatst naar de gehele supply chain. Voorraden worden afgebouwd, levertijden worden ingekort, flexibiliteit moet maximaal zijn. Dit alles leidt tot een verhoging van de risico's in de bevoorrading. Hoe kan inkoop ervoor zorgen dat de bedrijven ten allen tijde de nodige materialen ter beschikking hebben om aan de verplichtingen tegenover derden te voldoen?

Inkoop dient hiervoor proactief de nodige actieplannen uit te werken. Multiple sourcing en een grondige kennis van de totale supply chain, waarbij naast de tier 1 leveranciers ook de mogelijkheden van de tier 2 tot tier n in kaart worden gebracht, zijn technieken die inkoop actief moet gebruiken om de risico's te beperken.

Bij het leveren van materialen uit lage loonlanden moet rekening gehouden worden met de aanwezige logistieke mogelijkheden, de plaatselijke wetgeving, de culturele verschillen, de politieke toestand en de mogelijke koersverschillen die opduiken wanneer men met overzeese landen zaken wil doen. Risicobeperkingen kunnen gerealiseerd worden door dezelfde producten uit verschillende landen te betrekken, plaatselijk juridische bijstand te voorzien, zich in te leven in de plaatselijke samenleving. De financiële risico's kunnen beperkt worden door hedging technieken, bankwaarborgen, enzovoort.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?