Beveiliging: mens versus technologie

Safety & Bedrijfsveiligheid

Geen enkele beveiligingstechnologie vervangt volledig de mens. Ieder personeelslid heeft daarom een taak in de beveiliging van je bedrijf. Iedere beveiligingsmaatregel moet worden gedragen en nauwgezet worden bewaakt door iedereen in je organisatie. Iedere fysische beveiligingsmaatregel kan immers worden overwonnen indien de dader beschikt over de juiste informatie, over de nodige tijd en over het materiaal om de hindernis te overwinnen.

Zichtbare beveiligingsmaatregelen in je bedrijf

Zichtbare beveiligingsmaatregelen in je bedrijf zijn een belangrijke maatregel in de ontmoediging van criminaliteit. Ze dragen bij tot het imago van je organisatie met betrekking tot je beveiliging. Beveiligingsmaatregelen alleen zijn echter zelden doeltreffend. Integratie en onderlinge afstemming van de maatregelen zijn een garantie voor doeltreffende beveiliging.

Ook toekomstige dreigingen het hoofd bieden

Beveiligingsmaatregelen moeten niet enkel gericht zijn op de huidige dreigingen. Er moet tevens ruimte voorzien worden voor mogelijke toekomstige dreigingen.

Wat met manbewaking?

De doelstellingen voor je manbewaking leg je formeel vast in functie van de risicoscenario's. Zorg voor een duidelijke en doeltreffende organisatie van je manbewaking en preciseer hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Leg duidelijk omlijnde procedures en instructies vast, en zorg ervoor dat ze gekend zijn door de manbewaking. Op regelmatige tijdstippen dien je ze aan te passen aan de omstandigheden. Zie erop toe dat er voldoende bewakingspersoneel met de juiste profielen is om aan de doelstellingen tegemoet te komen. Kies voor gemotiveerd en respectvol bewakingspersoneel, met een goed voorkomen. Belangrijk is dat je bewakers voldoende kennis hebben van de technologie die ze onder hun beheer hebben.

Incidentenmelding en -opvolging

Belangrijk is dat de communicatie binnen de organisatie van je bewaking vlot en duidelijk verloopt. Alle incidenten worden gemeld en afgehandeld volgens een vooraf vastgelegd incidentenmelding en –opvolgingssysteem. Zet je manbewaking doeltreffend in en ondersteun met opleidingen en trainingen. De toepasselijke wet- en regelgeving breng je in kaart en je kijkt na of je beveiligingssysteem conform is.

De security adviesdiensten van Argus Team

Juridische aftoetsing (GDPR, CAO 68 rond camera’s,…) – innovatie/concepten - manbewaking – technische en elektronische beveiligingsmaatregelen (tegen inbraak, brand,…) - camerasystemen – virtuele bewaking – toegangscontrole - remote controle – uitschrijven lastenboek – werken met meldkamers - helpdesk – support aankoop - security awareness – ondersteuning op AEO - TAPA - ISPS codes , security awareness trainingen - coaching – interim management, enz.

Meer info op www.argusteam.be

Lees ook

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

Argus Team

Argus Team

Bekijk de socials