LINDNER_Leaderboard.gif
Wat doet een preventieadviseur?

Wat moet je preventieadviseur kennen en weten?

Safety & Bedrijfsveiligheid

Om het welzijn van je werknemers te waarborgen, ben je als bedrijfsleider verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Heb je minder dan 20 werknemers? Dan mag je zelf de rol van preventieadviseur op je nemen. Bij meer dan 20 werknemers stel je een of twee van je personeelsleden aan tot preventieadviseur. Je kan ook een bijkomend beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Wat doet een preventieadviseur?

Een preventieadviseur adviseert over alles met betrekking op het welzijnsbeleid. Hij of zij adviseert de werkgever en de werknemers rond de toepassing van de welzijnswet. Daarbij geldt dat hoe geringer de wettelijk opgelegde aanvullende vorming van de interne preventieadviseur, hoe meer opdrachten toevertrouwd dienen te worden aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Welke taken heeft de preventieadviseur?

Het advies van de preventieadviseur heeft betrekking op verschillende disciplines: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. De disciplines arbeidsveiligheid en arbeidsgeneeskunde kunnen nooit uitgeoefend worden door dezelfde preventieadviseur.

Lees hier tips voor meer arbeidsveiligheid op je bedrijf en een adviseur voor een veilige verkeersafwikkeling in en om je bedrijf.

Voorwaarden om preventieadviseur te zijn

Een preventieadviseur dient minimaal basiskennis te hebben over het welzijn op het werk. Hij moet een verplichte aanvullende opleiding volgen naargelang de grootte van je bedrijf en de risico’s die je werknemers lopen. Voor de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming bestaan er specifieke vormingsvoorwaarden.

Welke preventieadviseurs bestaan er?

  • De preventieadviseurarbeidsgeneesheer waakt over de gezondheid van de werknemers
  • De preventieadviseur voor psychosociale aspecten waakt over het psychosociale welzijn van de werknemers. Werknemers die vinden het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie,… kunnen bij hem of haar terecht.
  • De preventieadviseur ergonomie geeft advies over de arbeidsomstandigheden in relatie tot de fysiologie.

De preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne adviseert over de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken. Lees ook onze tips voor een veilig magazijn.

GROUPBEYERS - rectangle202003.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven