Schoon maatwerk

Facility

Schoonmaken is voor Care geen doorsnee activiteit die kan herleid worden tot een voorgekauwde standaard. Elke locatie heeft immers haar karakteristieke eigenschappen. Elke opdrachtgever zijn specifieke wensen.

Maatwerk… waarom ?

Elke omgeving is anders en behoeft specifieke zorg. Sommige materialen zijn niet gebaat bij dagelijks onderhoud terwijl andere elke dag moeten gereinigd worden. Niet alle kantoren worden even intensief gebruikt waardoor de graad van bevuiling sterk kan verschillen. Een productieruimte veronderstelt een geheel andere aanpak dan een kantoor en de benaderingswijze van een grootkeuken heeft weinig tot geen raakvlakken met deze van een ‘cleanroom’. Maar niet alleen de vereisten van ruimtes verschillen. Ook de mensen wiens werkomgeving wij schoonmaken, hebben verlangens die niet onder een algemene noemer vallen. Care maakt het verschil door tegemoet te komen aan die individuele verschillen.  

Wat wij er onder verstaan

Bij Care organiseren we onze activiteiten op maat van de klant. Onze operationele planningen zijn een perfecte weerspiegeling van de wensen van onze opdrachtgever, zowel op maandelijkse, wekelijkse als dagelijkse basis. In plaats van simpelweg ‘uren te kloppen’ handelen we doelbewust en heel methodisch in functie van de concrete vraag. Ook de kwaliteitscontrole nadien verloopt best op die manier eerder dan met standaardsystemen.

 Klanten zijn meer tevreden en meer betrokken

Maatwerk in de schoonmaaksector is zeker nog geen algemeen aanvaard principe, hoewel het in onze optiek meer voordelen biedt. Vooral de tevredenheid bij klanten ligt hoger. Want wij poetsen hetgeen zij proper willen hebben. Maar dat kan alleen als er ook oog is voor kwaliteit en niet enkel voor de snelheid van uitvoering. Zo samenwerken vraagt dus een andere ingesteldheid. Ook van ons. Kort op de bal spelen en snel en duidelijk communiceren zijn hierbij een conditio sine qua non.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?