banner lindner wtc hotel antwerp 980x120.jpg

Bewakingssector denkt aan reserveploegen voor tijden van nood

Security

Wet Jambon creëert openingen voor bewakingsfirma’s

Het zal binnenkort, op 2 oktober 2018, precies een jaar geleden zijn dat de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in voege trad, de zogenaamde wet Jambon.

“Deze wet brengt de wet van 19 juli 1991 bij de tijd en creëert openingen voor onze sector. Hij gaat uit van een integrale veiligheid waarbij publieke en private partners kunnen samenwerken”, stelt Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen.

De regering werkt nog wel aan enkele KB’s ter verduidelijking van de wet, maar de BVBO is over het algemeen tevreden met de nieuwe regeling.

Integrale of inclusieve veiligheid

Jean-Paul Van Avermaet: “De filosofie achter de wet is inclusieve of integrale veiligheid, waarbij publieke en private partners samen kunnen werken, zonder nadeel voor de privacy van mensen. Er is momenteel een kerntakendebat aan de gang voor de politiediensten, gericht op een politie die zich meer op haar hoofdtaken kan focussen en administratieve, logistieke, ondersteunende of preventieve taken uitbesteedt aan de bewakingssector of aan andere partijen.”

Bewaken van legerkazernes

Zo’n ‘opening’ waarover Jean-Paul Van Avermaet spreekt is bijvoorbeeld de bewaking van legerkazernes. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.

JPVA: “De komende maanden en jaren zullen er nog meer kazernes door privébewakingsfirma’s mogen bewaakt worden, zodat de militairen zich meer kunnen richten op hun militaire opdrachten. Voor de politie biedt de nieuwe wet mogelijkheden voor onze sector op het vlak van technische middelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat elke politiezone apart geen dure bewakingstoestellen moet aankopen, zoals mobiele camera’s, maar deze kan huren bij een privébewakingsfirma, die de toestellen ook kan bedienen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan tijdelijke dispatching bij evenementen, zoals braderijen en jaarmarkten. De burgemeester kan afficheren dat een bewakingsfirma een bepaalde zone op het openbaar domein die afgesloten is, bewaakt. Ook bij rampen zoals overstromingen, een treinongeluk,… zouden we in de toekomst b.v. een perimeter kunnen bewaken.”

Reserveteams bewakingsagenten

In functie van het optreden tijdens rampen of incidenten buigt een werkgroep zich momenteel over het inrichten van een reserve aan bewakingsagenten, mensen die snel ingezet kunnen worden wanneer dat nodig is.

JPVA: “We denken daarbij aan een verdeling à rato van de marktverdeling van onze leden. Het gaat om een initiatief genomen in de schoot van de sector omdat we denken dat we daar een maatschappelijke rol kunnen opnemen in functie van de algemene veiligheid. Voor het zover is, dient er door de wetgever nog wel wat verduidelijking gecreëerd te worden.”

Memorandum voor de verkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verspreidt de BVBO begin september een memorandum naar de gemeentebesturen, met de mogelijkheden van samenwerking en tips & tricks. Jean-Paul Van Avermaet hoopt dat de gemeentebesturen met dit memorandum rekening houden bij de opmaak van de nieuwe beleidsplannen.

Meedenken met beleidsmakers

Op 1 maart 2018 kwam de regering met een nieuw actieplan in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.

JPVA: “Dat zijn zaken waar wij als sector graag aan meewerken. Net als aan een kwaliteitsborging. Op Europees vlak is er een witboek over de aanbesteding en lastenboeken voor onze sector, met aandacht voor de nodige kwaliteitscriteria zodat je als overheid de zekerheid hebt dat de beveiligingstaken goed en kwaliteitsvol worden uitgeoefend. Bij integrale veiligheid is de borging van de kwaliteit toch wel zeer belangrijk.”

Responsopdrachten winnen aan belang

Jean-Paul Van Avermaet stipt nog aan dat hij naar de toekomst toe in overleg wil gaan met de sociale partners over tijdelijke en responsopdrachten, zoals het ageren op alarmen. Zulke opdrachten winnen aan belang en dit zal nog toenemen.

JPVA: “Er zal meer technologie ingezet worden, maar wanneer een alarm afgaat, zal de interventie nog altijd hoofdzakelijk door mensen gebeuren. Daarnaast zullen er ook meer tijdelijke opdrachten op ons afkomen, denk aan bewaking tijdens evenementen. Dit vergt een flexibele arbeidsorganisatie. Willen we kunnen blijven inspelen op wat de markt vraagt, is overleg met de sociale partners nodig.”

Bewakingssector werkt aan zijn imago

“Respect voor onze mensen en volgzaamheid kan beter”

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) werkt samen met haar sociale partners aan een project ter verbetering van het imago van de bewakingsagenten. “Soms is het respect voor onze mensen, die vaak in weer en wind hun werk moeten doen, ver te zoeken en men is ook niet altijd even volgzaam… en dat kan ten koste gaan van de eigen veiligheid”, stelt Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter van de BVBO.

Het is een algemeen verschijnsel in beroepen die een vorm van gezag inhouden. Politiemensen, bewakingsagenten, spoedartsen en -verpleegkundigen,… ze krijgen tegenwoordig steeds meer te maken met mensen die weinig of geen respect tonen.

JPVA: “Op evenementen bijvoorbeeld dienen bewakingsagenten wel eens aanwijzingen te geven. Niet dat er gigantisch veel problemen zijn, maar we voelen bij onze medewerkers dat er vraag is om hier de nodige aandacht aan te geven.”

In ditzelfde kader verzorgt de bewakingssector ook opleidingen voor mensen die werken op spoedafdelingen van ziekenhuizen, bij OCMW’s, achter een loket,… Zij leren in deze cursussen hoe zij met agressie moeten omgaan.

Veel aandacht voor opleiding

De sector heeft ook veel aandacht voor de opleiding van haar eigen mensen.

JPVA: “We volgen nauwgezet de ontwikkelingen en innovaties op vlak van dienstverlening, technologie, risico’s,… Onze medewerkers zijn ook gedegen geschoold. In 2017 werden 700.000 opleidingsuren verstrekt aan een 14.000-tal medewerkers, cijfers die voor zich spreken. De opleiding tot bewakingsagent is vrij zwaar en uitgebreid, inclusief technische proeven. Je wordt geselecteerd op basis van je psychotechnische proeven, niet omdat je een super spierbundel bent. Psychologische intelligentie is belangrijk om mogelijke risicosituaties goed in te schatten en/of om deskundig om te gaan met agressie.”

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven