banner-horitzontal.jpg

Als kmo’er ondernemen in Frankrijk: wat moet je weten?

Heel wat ondernemers zien (terecht) kansen en mogelijkheden in de uitbreiding van hun activiteiten naar het buitenland. Wanneer je in België succesvol zakendoet, is uitbreiden naar Frankrijk een logische stap: het is een grote en nabijgelegen markt die heel wat opportuniteiten biedt. Steeds meer ondernemers leveren dan ook grensoverschrijdende diensten, verkopen goederen, stellen personeel tewerk of vestigen zich in Frankrijk. Toch heeft deze beslissing een aantal belangrijke gevolgen op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak. Ontdek hier de belangrijkste aandachtspunten.

Franse btw-registratie

Op vlak van btw is het essentieel om op voorhand na te gaan of het al dan niet noodzakelijk is om je onderneming in Frankrijk te registreren voor btw-doeleinden. Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van de voorgenomen buitenlandse handelingen. Wens je bijvoorbeeld de stock aan te houden in Frankrijk, wil je goederen verkopen aan Franse particulieren (denk maar aan een webshop) of wil je werken uitvoeren in de bouwsector, dan is de aanvraag van een btw-registratie in Frankrijk in heel wat gevallen noodzakelijk.

Vennootschapsbelasting in Frankrijk?

Heb je een verkoper die zich toespitst op de Franse markt, heeft je Belgische onderneming een kantoor in Frankrijk, of voer je werken uit in Frankrijk? Dan bestaat de kans dat je Belgische vennootschap een Franse vaste inrichting heeft. Op vlak van vennootschapsbelasting heeft dit tot gevolg dat het deel van de winst van je Belgische onderneming moet worden gealloceerd aan de Franse vaste inrichting. Dit deel mag dan in Frankrijk worden belast en wordt in België vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Net als in België zal het tarief in de vennootschapsbelasting in Frankrijk geleidelijk aan dalen tot 25% (vanaf 1/1/2022).

Het hebben van een Franse vaste inrichting brengt bepaalde formaliteiten met zich mee. Zo moet je Belgische vennootschap een Franse boekhouding bijhouden en een aangifte voor de vennootschapsbelasting indienen in Frankrijk. Daarnaast moet er worden bepaald welk deel van de winst kan worden toegewezen aan de Franse vaste inrichting. Rekening houdende met het feit dat de fiscale administraties streng toezien op eventuele winstverschuivingen, kan het aangewezen zijn op voorhand een transfer pricing-analyse te maken.

Personenbelasting werknemers in Frankrijk

De uitbreiding naar Frankrijk kan ook gevolgen met zich meebrengen op het vlak van personenbelasting voor de werknemers die op Frans grondgebied werken. Zo kan het zijn dat een deel van het loon van de werknemers in Frankrijk mag worden belast. Aangezien de tarieven in de personenbelasting in Frankrijk een stuk lager liggen dan in België, brengt dit belangrijke opportuniteiten met zich mee.

Frans arbeidsrecht en sociale zekerheid

Wanneer je als onderneming werknemers tewerkstelt in Frankrijk, dan gelden de dwingende bepalingen van het Franse arbeidsrecht. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan in welk land de werknemers sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Dit dient te worden bepaald op basis van de Europese verordening 883/2004. Dankzij deze verordening zijn personen die in meerdere lidstaten werken, slechts in één lidstaat sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

Werknemers tewerkstellen in Frankrijk brengt dus steeds verplichtingen en formaliteiten met zich mee. Deze verplichtingen en formaliteiten verschillen van situatie tot situatie. Detacheer je tijdelijk werknemers naar Frankrijk, dan

  • Dien je een A1-attest aan te vragen voor deze werknemers,
  • Moet je deze tewerkstelling voorafgaandelijk melden aan de arbeidsinspectie,
  • Moet je een vertegenwoordiger aanstellen in Frankrijk,
  • Moet je bepaalde documenten – vertaald naar het Frans – bijhouden,
  • Moet je in bepaalde gevallen een carte BTP aanvragen

Subsidies

Vlaamse kmo’s die nieuwe markten verkennen, kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op bepaalde subsidies, zoals de kmo-groeisubsidie. Belangrijk in dit kader is dat de subsidie correct en tijdig wordt aangevraagd.

Werken in het Frankrijk heeft dus heel wat gevolgen, maar biedt daarnaast tal van opportuniteiten. Wil je zelf de landsgrenzen oversteken? Contacteer dan zeker de experts van Vandelanotte. Dankzij hun expertise in alle juridische, fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van ondernemen staan ze je bij met raad en daad!

Lees ook

 

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Vandelanotte

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Vandelanotte

Ook interessant

Interessante bedrijven