banner-horitzontal.jpg
UBO-register

Deadline UBO voor ondernemers in zicht: eStox biedt oplossing

Accountancy

Bestuurders van bedrijven zijn verplicht om aan de overheid te melden wie de ‘uiteindelijke begunstigden’ of de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) van de onderneming zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese regelgeving in de strijd tegen witwassen en fraude.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van een onderneming?

De uiteindelijke begunstigden zijn niet alleen de oprichters en de bestuurders van het bedrijf, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de aandelen bezitten. Bestuurders hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens door te spelen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Doen ze dit niet, dan komt hun aansprakelijkheid in het gedrang.

eStox is digitale effectenregister

Gelukkig biedt eStox, het digitale effectenregister van het Instituut van Accountants en Belastingconsultenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot), een vlotte oplossing. Het is mogelijk om via eStox alle nodige gegevens automatisch te bezorgen aan de FOD Financiën. Zo is er geen kans op vergissingen en komt de aansprakelijkheid niet in het gedrang. Wie van deze optie gebruik wenst te maken, kan terecht bij zijn accountant of notaris.

Wat is een effectenregister?

Voor ondernemers en bestuurders in een bedrijf is een effectenregister een onmisbaar instrument. Het geeft aan wie aandeelhouder is, sinds wanneer, hoe hij zijn effecten heeft gekregen en welke participatie hij precies bezit. Het register komt van pas telkens aandeelhouders bijeenroepen moeten worden, bv. bij de jaarlijkse algemene vergadering. Maar ook bij een wijziging van de statuten, het doorvoeren van een kapitaalverhoging of wanneer een aandeelhouder zijn effecten wil verkopen of schenken, is het effectenregister bijzonder nuttig.

Van papier naar digitaal

Tot voor kort was een effectenregister enkel in een papieren versie beschikbaar, vaak in de vorm van logge boeken. Dat had nadelen: ondernemers en bedrijven hadden het soms niet meteen bij de hand wanneer ze het dringend nodig hadden. Vaak bleken de gegevens die erin waren opgenomen niet up-to-date te zijn. Soms was er zelfs sprake van manipulatie van de gegevens, met aanslepende discussies en eventueel zelfs gerechtelijke procedures als gevolg.
Dankzij eStox worden de gegevens elektronisch bijgehouden en kunnen niet meer verloren gaan. De accountant of notaris zorgt een correcte registratie van de aangeleverde gegevens.

Andere voordelen van eStox

eStox is niet beperkt tot de aandeelhouders. Ook obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en/of winstbewijzen worden erin opgenomen. Zo is altijd precies duidelijk wie welke rechten tegenover de vennootschap kan doen gelden.
De Belgische wetgever is recent afgestapt van het principe ‘één aandeel, één stem’. Voortaan is het mogelijk om aan één enkel aandeel, meerdere stemrechten toe te kennen. Ook op andere vlakken is de wetgeving veel soepeler geworden. Ondernemers kunnen bv. al aandelen overdragen aan hun kinderen en tegelijkertijd toch de dividenden en/of de zeggenschap in het bedrijf behouden. Deze versoepeling maakt een correcte registratie van al deze rechten uiteraard nog veel dwingender.

Al dan niet een vennootschap?

Voor wie al een vennootschap heeft, bestaat de kans dat de statuten verplicht moeten worden aangepast tegen 2024, kwestie van deze in lijn te brengen met de nieuwe regels voor vennootschappen die op 1 mei 2019 in werking zijn getreden. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij hun notaris. Meteen een uitstekende gelegenheid om het papieren effectenregister te digitaliseren.

Wie van plan is een vennootschap op te richten, moet langsgaan bij de notaris voor de opmaak van de oprichtingsakte. Een digitaal effectenregister kan dan ook meteen in orde worden gebracht. Ook de accountant kan dit meteen bij de oprichting van een bedrijf regelen.

VANDELANOTTE - Rectangle202003.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven