Digitalisering tilt audit naar een hoger niveau

Accountancy

Vaak worden audits gezien als een verplichting. De digitale transformatie maakt het mogelijk om de waarde van het controleproces voor klanten te verduidelijken en te vergroten.

Wat is een audit?

Gebaseerd op een audit geeft een bedrijfsrevisor aan de raad van bestuur en het management van een onderneming zijn oordeel over de jaarrekening of, bij een groep van bedrijven, over de geconsolideerde jaarrekening. De meerderheid van de audits gebeurt in het kader van het wettelijke mandaat van commissaris. Alle grote ondernemingen, alsook de zeer grote vzw’s en de zeer grote stichtingen, zijn verplicht een commissaris te benoemen om verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over de jaarrekening en desgevallend over de geconsolideerde jaarrekening.

Het advies van de commissaris-revisor is gebaseerd op het geheel van controlewerkzaamheden: invullen van checklists en een aantal willekeurige controles.

Data-analyse geeft een vollediger beeld

Data-analyse laat toe om een vollediger beeld van een bedrijf te krijgen, trends en afwijkingen in de financiële gegevens van een bedrijf beter te analyseren. Dat maakt het werk op zich van de auditor interessanter en belangrijker. Bovendien komt data-analyse de kwaliteit van de audit ten goede. Audits worden zo waardevoller voor het bedrijf en men krijgt meer vertrouwen in de financiële rapportering. Een logisch gevolg van data-analyse is dat men op diverse manieren aan benchmarking kan doen.

Digitalisering leidt tot transparantere auditprocessen

Bij een auditproces zijn vaak grote teams betrokken en gaat er heel wat mailverkeer heen en weer. Een uitgebreide digitalisering maakt het auditproces transparanter en verbetert de onderlinge communicatie.

Nieuwe technologie voor audits

Om het auditproces nog beter af te stemmen op de verwachtingen van de klanten moeten auditkantoren in technologie blijven investeren. Sommige revisorenkantoren betrekken hun medewerkers bij het digitale verhaal door b.v. het organiseren van hackathons. Dat heeft een tweeledig effect: dergelijke competitieve games leiden tot innovatieve oplossingen en bovendien stimuleren ze intrapreneurship. Zo worden ideeën over digitale transformatie in de eigen organisatie vanaf het begin positief onthaald en ondersteund.

Meer informatie over boekhouding, accountacy en audit.

Banner kmo insider  - DEF.JPG

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven