banner-horitzontal.jpg
Elektronisch effectenregister registreert aandeelhouders

Elektronisch effectenregister registreert aandeelhouders

Accountancy

De Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten lanceren een elektronisch effectenregister. Dat verhoogt de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit, en vermindert de administratieve rompslomp.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van Accountants en Belastingconsultenten (IAB) bundelen de krachten voor deze tool. Dit nieuwe platform vermindert de administratieve rompslomp voor de bestuurders van bedrijven, en op termijn ook voor kredietverstrekkers en andere dienstverleners. Deze tool is geen overbodige luxe, nu bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen.

Wat is een aandelenregister?

Een aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen,... Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening,…

“De huidige aandelenregisters zijn vaak logge boeken die bovendien soms zoek geraken”, zegt Bart Van Coile, ondervoorzitter van het IAB. “Maar het belangrijkste nadeel is wel dat de gegevens die erin zijn opgenomen, kunnen worden gemanipuleerd. Dat kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Met het elektronisch aandelenregister worden deze problemen verholpen. Klopt een ondernemer aan bij een accountant of bij een notaris, dan zorgt die laatste ervoor dat de gegevens over de aandeelhouders elektronisch worden geregistreerd. Zo gaan de gegevens niet verloren en kan niemand ze manipuleren.”

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Deze nieuwe tool is een handig instrument in het licht van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat op 28 februari 2019 is goedgekeurd en op 1 mei 2019 in werking treedt. “Ondernemingen zullen hun statuten moeten aanpassen. Het is belangrijk dat ze hun aandeelhouders tijdig kunnen opsporen en bijeenroepen,” verduidelijkt Jan Sap, directeur-generaal bij Fednot. “De wetgever stapt ook af van het principe ‘één aandeel, één stem’. Een juiste registratie van de rechten die aan de effecten zijn gekoppeld, wordt daarom nog belangrijker.”

UBO-verplichtingen

Het nieuwe platform belooft nog meer. Tegen 30 september 2019 moeten bedrijven aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Dit in het raam van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan. De ondernemer kan ervoor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Een aanzienlijke vereenvoudiging voor bestuurders van bedrijven. Zij zijn immers aansprakelijk voor de goede naleving van de UBO-verplichtingen.

Op termijn krijgt de ondernemer via het register toegang tot alle notariële akten die de notaris over zijn bedrijf bewaart ( oprichting, statutenwijziging, …).

VANDELANOTTE - Rectangle202003.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven