banner-horitzontal.jpg
Onroerende verhuur met btw

Nieuwe spelregels voor onroerende verhuur met btw

Goed nieuws voor oprichters van gebouwen en ondernemers die een gebouw onder het btw-stelsel kochten. Eind oktober 2018 werd namelijk de nieuwe wetgeving over het verhuren van onroerend goed met btw gepubliceerd. Sinds 1 januari 2019 hebben ondernemers meer mogelijkheden om de btw die werd betaald bij het verkrijgen of oprichten van het gebouw, te recupereren.

Optioneel stelsel voor onroerende verhuur

De nieuwe wetgeving voorziet enerzijds in een optionele btw-heffing voor de verhuur van onroerend goed. Dit optionele regime is van toepassing op beroepsmatig aangewende gebouwen die nieuw zijn of die grondig werden vernieuwd. Voor de uitgevoerde werken mag u echter vóór 1 oktober 2018 geen enkele factuur ontvangen of betaald hebben en mag de btw dus niet opeisbaar zijn geworden. Dit geldt enkel voor materiële bouwwerken en niet voor het inwinnen van advies. U moet dus geen rekening houden met de kosten voor onder andere architecten, landmeters, afbraakwerken of saneringen. Voldoet uw gebouw aan deze voorwaarden, dan kunt u die sinds 1 januari 2019 met btw verhuren.

Informatie over de nieuwe spelregels.

Verhuur van opslagruimte

Gebouwen die als opslagruimte worden verhuurd, waren al vóór 2019 (zonder optie) verplicht onderworpen aan btw, op voorwaarde dat minstens 90 procent van de ruimte werd aangewend als opslagruimte en hoogstens 10 procent als kantoorruimte. Dat veranderde echter op 1 januari 2019. Om te verhuren met btw zal ook voor opslagruimtes door zowel de huurder als de verhuurder verplicht geopteerd moeten worden. Bestaande overeenkomsten blijven hun stelsel wel nog behouden tot het contract afloopt.

Wat is opslagruimte?

Daarnaast kent ook het begrip ‘opslagruimte’ een versoepeling. Sinds begin januari moet nog minstens 50 procent van de ruimte gebruikt worden als opslagruimte. Hoogstens 10 procent van de gehele ruimte mag als verkoopruimte worden gebruikt. Het btw-stelsel gaat dus niet verloren wanneer bijvoorbeeld 45 procent van de gehele ruimte wordt aangewend als kantoorruimte en 55 procent als magazijn.

Verplicht stelsel voor verhuur op korte termijn

Voor de verhuur van onroerend goed dat korter is dan 6 maanden, geldt sinds 1 januari 2019 een verplichte btw-heffing. Op dit algemeen principe bestaan echter een aantal uitzonderingen:

  • Verhuur van privéwoningen
  • Verhuur van vakantiewoningen
  • Verhuur aan natuurlijke personen die het onroerend goed niet gebruiken voor de uitoefening van een economische activiteit
  • Verhuur aan vzw’s en andere organisaties die het onroerend goed gebruiken voor sociaal-cultureel vrijgestelde activiteiten

De nieuwe wetgeving creëert dus heel wat nieuwe opportuniteiten voor de recuperatie van btw op gebouwen. Het is echter belangrijk dat de gestelde inhoudelijke en formele voorwaarden altijd correct worden nageleefd.

Meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in

Lees ook

More than accountants

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Vandelanotte

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Vandelanotte

Ook interessant

Interessante bedrijven