Nieuwe vennootschapswet: dien jij je statuten aan te passen?

Accountancy

Analyseer de voor- en nadelen voor jouw vennootschapsvorm

Wie vanaf 1 januari 2019 van start gaat met een vennootschap, zal meteen onderworpen worden aan de nieuwe vennootschapswet. Bestaande vennootschappen krijgen vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 de tijd om, indien nodig, hun statuten aan te passen. “De nieuwe vennootschapswet is een goede zaak.

Voor het eerst in bijna vijftig jaar voert de overheid een grondige modernisering door van de ondernemingswetgeving. Laat je in elk geval adviseren door een specialist om te zien of je de statuten van je vennootschap dient aan te passen en hoe je dat dan best doet”, stelt Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Vermindering aantal vennootschapsvormen

De nieuwe vennootschapswet houdt o.a. een vermindering van het aantal vennootschapsvormen in. Er blijven vier hoofdvormen over, naast de Europese vennootschapsvormen, met name de maatschap (waar de VOF en de GCV in opgaan), de coöperatieve vennootschap (CV), de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV).

Philippe Lambrecht: “De besloten vennootschap is een vorm waarmee we Nederland en Frankrijk achterna gaan en die uitermate geschikt is voor de gemiddelde onderneming. Het is een makkelijke, flexibele vorm, geschikt voor alle soorten ondernemingen en het is zelfs mogelijk om hiermee op de beurs te worden genoteerd.”

Beperking van de aansprakelijkheid

Een andere grote hervorming is de beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders.

Philippe Lambrecht: “We zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige mensen moeilijk ligt, maar het is een belangrijk element van de nieuwe wet. Vandaag is er immers geen bovengrens en dat heeft vaak tot gevolg dat mensen zich niet verzekeren tegen hun aansprakelijkheid. Het voordeel van de nieuwe regels is dat er een maximum wordt gezet op de aansprakelijkheid. Daardoor zal een ondernemer zijn aansprakelijkheid makkelijker kunnen verzekeren, met betaalbare premies, waardoor meer mensen zich zullen verzekeren.”

Terug competitiviteit op Europees vlak

Het huidige vennootschapsrecht is niet meer competitief in Europa. Philippe Lambrecht: “Veel landen in Europa hebben een meer geschikte rechtsvorm dan wij. Dankzij de Europese regelgeving en rechtspraak is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit België met een Britse of Ierse public limited company te werken of met een Nederlandse BV. Met de nieuwe wet worden we terug competitief al zal dat in de komende jaren nog wel wat moeten evolueren.”

Wees goed geïnformeerd over de nieuwe regels

Als CEO of hoofdaandeelhouder dien je je de vraag te stellen of je een vennootschap hebt die aan een van de nieuwe rechtsvormen beantwoordt. Philippe Lambrecht: “Heb je een coöperatieve vennootschap? Als dat geen echte is in de nieuwe betekenis van het woord (als voornaamste doel aan de behoefte van haar aandeelhouders voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen), dan zal je deze moeten omvormen naar een BV. In de nieuwe wet krijgen BV’s de mogelijkheid om in hun statuten dubbel of meervoudig stemrecht op te nemen al naargelang ze al dan niet genoteerd zijn. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om de controle over groeiende ondernemingen beter te organiseren, met het oog op een mogelijke beursnotering bijvoorbeeld. Indien dit voor jou interessant is, zou ik niet wachten om de statuten aan te passen. Je notaris, advocaat, accountant,… kan je daarover informeren.”

Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsbank

De rechtbanken van koophandel maken in het vernieuwd ondernemingsrecht vanaf 1 november 2018 plaats voor ondernemingsrechtbanken, rechtbanken waar alle geschillen tussen ondernemingen behandeld worden. Philippe Lambrecht: “De rechtbanken van koophandel waren enkel bevoegd voor handelaars. Men diende telkens na te gaan of men met een handelaar had te maken of niet. Met de nieuwe wet is iedereen die een economische activiteit uitoefent een ondernemer, ook vzw’s, vrije beroepers, stichtingen,… Dit betekent dat deze laatsten onderworpen worden aan het vennootschapsrecht en bijvoorbeeld ook in faillissement kunnen gaan of gebruik kunnen maken van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen.”

Banner kmo insider  - DEF.JPG

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven