Bedrijven winnen het van de overheden!

Finance

Het jaar 2011 is tot nog toe geen grand cru geworden op de aandelenmarkten. De afgelopen maanden werden de beurzen voortdurende heen-en-weer geschud tussen de vrees voor de zwakke situatie van de overheidsfinanciën en de hoop als gevolg van de sterke financiële situatie van vele internationale bedrijven.

Kijken we naar de krantenkoppen dan zien we dat de overheidsproblemen in de pers veel meer aandacht krijgen dan de goede gang van zaken in vele bedrijven. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat de aandacht op de wankele situatie van de staatsfi nanciën in Griekenland, Ierland en Portugal wordt getrokken. Deze landen, die vaak met de weinig vleiende afkorting PIG worden aangeduid, houden inderdaad zeer veel financiële risico’s in. Deze problemen mogen een beetje genuanceerd worden. De drie betreffende landen maken samen 6% van de totale economie van de Eurozone uit. Veel minder aandacht is er echter in de pers voor de sterkte van de bedrijfsfi nanciën en de relatief lage waardering van de aandelen.

Over het eerste kwartaal van 2011 heeft meer dan 70% van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500-index een winst bekendgemaakt die hoger is dan wat er verwacht werd. De grote Amerikaanse bedrijven noteren aan een gemiddelde koers/winstverhouding van 13,8 terwijl de verwachte winstgroei voor het volgende jaar 12% bedraagt. Dit zijn absoluut geen hoge waarderingen. De Europese aandelen zijn gemiddeld echter nog merkelijk goedkoper. De koers/winstverhouding in Europa stijgt amper boven de 10 uit en de verwachte winstgroei is niet minder dan 16! Europese aandelen zijn gemiddeld dus erg goedkoop.

De beleggers dienen dus de bomen van de goede Europese bedrijven te zien door het bos van de overheidsproblemen. Bij Merit Capital zien we heel wat opportuniteiten met name voor Europese industriële bedrijven en internationale mijnbouwbedrijven. De huidige waarderingen bieden heel wat haussepotentieel voor dergelijke aandelen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?