Bijna 8 op 10 Belgische ondernemers wil binnen 10 jaar bedrijf verkopen

Finance

De wereldwijde coronacrisis - en de rechtstreekse economische gevolgen hiervan - zorgt ervoor dat ondernemers vaker nadenken over de aan- of verkoop van het bedrijf. Volgens een studie van Marktlink Fusies & Overnames overweegt liefst 73% van de Belgische ondernemers een andere onderneming te kopen. (foto: Filip Mariën, partner bij Marktlink in België)

Daar tegenover staat dat 78% van de ondernemers overweegt het eigen bedrijf te verkopen. Marktlink trekt deze en andere conclusies aan de hand van de jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovernamemonitor.

Europese overnamegolf op komst na coronapandemie

Met 73% moet het aantal Belgische ondernemers dat overweegt een bedrijf over te nemen enkel de Duitse (77%) en Deense ondernemers (76%) laten voorgaan. De koopmarkt wordt in België met een rapportcijfer van 7,1 gewaardeerd, waarbij de Duitsers met een 7,9 het meest optimistisch zijn.

Gemeten over alle onderzochte landen denkt 86% van de Europese ondernemers binnen tien jaar het bedrijf te verkopen. In 2021 – na meer dan anderhalf jaar coronapandemie – geeft 47% van de Belgische ondernemers aan meer te zijn gaan nadenken over de verkoop van hun onderneming. Een jaar eerder – na goed zes maanden corona – was dat nog maar 15%. Vandaag geeft ook 9% van de Belgische respondenten aan de afgelopen twaalf maanden zijn onderneming te hebben verkocht, merkelijk meer dan in de andere landen.

Verzakelijking in Belgische overnamemarkt

Van de koopgegadigden is een ander bedrijf of een investeringsmaatschappij dan ook het meest lucratief, becijfert het onderzoek. “In de Belgische overnamemarkt is sprake van een verzakelijking,” aldus Filip Mariën, partner bij Marktlink in België . “Familieoverdracht blijkt dan toch vaak een romantisch sprookje. Hoe dichterbij de verkoop komt, des te kleiner de kans dat de kinderen de zaak overnemen. De verkoper kijkt bij de koperselectie naar de beste klik en wat het meest oplevert.” Nog slechts 35% van de Belgische ondernemers acht het waarschijnlijk de onderneming over te laten aan een familielid, wat wel nog net meer is dan het Europese gemiddelde van 33%.

“Familieoverdracht blijkt dan toch vaak een romantisch sprookje.”

Filip Mariën: “Circa 80% van de ondernemers wil graag een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer halen. De goed gevulde zakken van private equity fondsen sluiten hier perfect bij aan, wij verwachten dan ook dat de overnamegolf en verzakelijking van de markt pas net op gang zijn gekomen en zeker het hoogtepunt nog niet bereikt hebben.”

Gevolgen coronacrisis goed merkbaar in België

Paneuropees geeft ‘slechts’ 25% van de bedrijven aan ten gevolge van de coronacrisis een omzetkrimp te hebben gehad van meer dan 10%; opvallend is dat 30% van de bedrijven aangeeft juist gegroeid te zijn in omzet vorig jaar. De grootste ravage lijkt corona aangericht te hebben in Denemarken en Duitsland. Die landen lijken tijdens de coronacrisis de meeste omzet verloren te hebben (56% van de bedrijven in Duitsland, 66% van de bedrijven in Denemarken).

Van alle onderzochte landen hebben de Belgen, met 46%, ook er het minste vertrouwen in dat de waarde van hun bedrijf de komende jaren zal toenemen. Maar: dat is wel een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, dus mogelijk groeit het zelfvertrouwen in België gewoon wat trager. De Britten daarentegen hebben met 69% het grootste geloof in een goede waardering voor de eigen onderneming.

De Belgen waarderen de regeringsmaatregelen met een 7,2, de op één na hoogste score na Duitsland.

Goed nieuws is er voor het werk van de verschillende overheden want 70% van de ondernemers geeft hun overheid een voldoende voor het gevoerde coronabeleid. De Belgische en Duitse ondernemers zijn het meest tevreden over hoe hun regering het land met maatregelen door de coronacrisis heeft geleid. De Belgen waarderen de regeringsmaatregelen met een 7,2, de op één na hoogste score na Duitsland. Opvallend is dat de Zweden het minst happy zijn met de coronamaatregelen in hun land. De regering aldaar scoort een 5,9.

.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials