De nakende liquiditeitscrisis

Finance

Over de toekomst van de US Dollar zijn er nogal wat analisten die geloven dat de VS de dollar als pasmunt gaat gebruiken om de financiële problemen van het land op te lossen.

Alhoewel er misschien wel een logica is te vinden in die redenering ben ik terughoudend wat dat betreft omdat Europa dezelfde strategie zou kunnen hanteren om uit het financiële moeras te geraken. Bovendien zou een verdere dollardaling ook een verdere verzwakking van de VS als wereldmacht inhouden en riskeren de Amerikanen in eigen voet te schieten.

Op dit ogenblik gebeurt ongeveer 85% van de wereldhandel in USD. De Amerikaanse dollar is dus nog steeds de belangrijkste munt ter wereld (de reservemunt) en zolang er geen waardig alternatief is zal die toestand blijven. Maar er is nog een andere belangrijke reden waarom Merit Capital er van uitgaat dat de US Dollar een remonte kan laten optekenen.  Telkens wanneer de lopende rekening van de VS begint in te krimpen of er een overschot ontstaat, stijgt de dollar in waarde. Op dit ogenblik is de lopende rekening van de VS deficitair maar als men de handel met China en de oliehandel er uit ligt dan is er zelfs een overschot. Een inkrimping van de lopende rekening betekent dat er minder US Dollars in omloop zijn.

Omdat 85% van de wereldhandel in dollars plaats vindt hebben bedrijven nood aan dollars. Voor die dollars kunnen zij terecht bij hun centrale bank tenzij die centrale bank geen reserves meer in dollars heeft. In dergelijke situatie zal die centrale bank verplicht zijn dollars op de markt aan te kopen.  Dit fenomeen zal de koers van de dollar kunnen opdrijven. De eerste verschijnselen zijn al duidelijk zichtbaar. De reserves die buitenlandse banken bij de FED aanhouden bevinden zich in negatief territorium. Hieruit blijkt een tekort aan dollars. Wit-Rusland heeft enkele weken geleden zijn munt gedevalueerd met 60%. Het is hoogst waarschijnlijk dat ook andere landen hetzelfde lot zullen ondergaan. Welke landen? Kandidaten zijn die landen die een gecumuleerd handels- en begrotingstekort hebben van meer dan 10% tov hun BBP.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?