Nabil Jijakli, Group Deputy CEO

Export. Wat brengt 2019?

Debiteuren & Kredietverzekering

De verwachtingen van exportkredietverzekeraar Credendo

Export is voor ons land zeer belangrijk. De uitvoer van producten en diensten vertegenwoordigt een bedrag van 380 miljoen euro, bijna 90% van ons bruto binnenlands product. Wereldwijd zit ons kleine land in de top 10. Hoe het vandaag gaat met de export in België? We vroegen het aan Nabil Jijakli, Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo, een Europese kredietverzekeringsgroep, actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s over de hele wereld.

Hoe gaat het met de export in ons land?

Nabil Jijakli: “Het gaat momenteel goed met de uitvoer in België. De cijfers van 2018 zijn weliswaar nog niet bekend, maar 2017 was alvast een heel goed jaar met een verhoging van 5,7% ten opzichte van 2016. Ondertussen zijn er wel een aantal risico’s ontstaan, waardoor het mogelijk is dat we in 2019 minder goede cijfers zullen moeten optekenen. Zo is er de handelsoorlog met de Verenigde Staten, de daling van de groei in een aantal landen, waaronder China, en de politieke actualiteit in het Midden-Oosten, maar ook in Europa, denk aan Rusland, waarmee de relaties momenteel niet zo goed zijn.

1 exporteur op 2 wordt geconfronteerd met niet-betaling van een factuur. Het risico op niet-betaling is dus heel reëel. Daarom is een exportkredietverzekering belangrijk!

Dan is er nog de opkomst van populistische regeringen, zoals in de VS, maar ook in Brazilië en Italië. Zulke politici vertonen onvoorspelbaar gedrag. Een andere belangrijk risico waarover minder gesproken wordt, is het feit dat de schuldgraad in een aantal landen sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Het gaat om schulden van de staat, zoals in een aantal Afrikaanse landen, maar evengoed van bedrijven, zoals dat het geval is in China en Turkije. Op termijn is er daardoor een risico op niet-betaling.”

Is het belangrijk om exportkredietverzekeringen te verstrekken?

Nabil Jijakli: “Er zijn twee soorten van handel. Enerzijds is dat wat ik de traditionele handel noem, de export van goederen en diensten die binnen enkele dagen tot maximum zes maanden betaald zijn. Anderzijds zijn er de grote projecten die maar op lange termijn betaald worden. Uit onderzoek komt naar voor dat 1 exporteur op 2 geconfronteerd wordt met niet-betaling van een factuur. Het risico op niet-betaling is dus heel reëel. Daarom is een exportkredietverzekering belangrijk.”

Tegen welke risico’s kan een exporteur zich indekken met een exportkredietverzekering?

Nabil Jijakli: “Enerzijds zijn dat politieke risico’s, b.v. het uitbreken van een oorlog of van sociale onrust, een onteigening door de staat, de muntinconvertibiliteit. Anderzijds zijn er wat wij de ‘commerciële’ risico’s noemen, de niet-betaling van de factuur. Elk land krijgt van Credendo een rating tussen 1 en 7, waarbij 1 de beste rating is en 7 de slechtste. We verlenen voor deze laatste landen geen dekking. Landen met een 7 zijn bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Noord-Korea, maar ook Venezuela en Iran doen het slecht in de ratings. Wie toch exporteert naar zulke landen, vraagt best hoge voorschotten, of de volledige voorafbetaling of kan misschien via een internationale ontwikkelingsbank werken.”

Heb je een tip voor onze exporterende lezers?

Nabil Jijakli: “Ongeveer 70% van de export van ons land is bestemd voor de Europese Unie. Zo’n 5% gaat naar Europese landen die geen lid van de EU zijn en de rest, 15% tot 20%, wordt uitgevoerd naar opkomende landen, zoals China en India. Credendo kan je daarbij van dienst zijn. We zijn gespecialiseerd in het analyseren van de risico’s in die landen.”

Banner web Atradius - def.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven