Je factuur wordt niet betaald. Wat nu?

Debiteurenbeheer

Juridische middelen bij niet-betaling van je factuur

Maak je voorbehoud om je goederen uit te leveren aan een klant omdat je vreest dat je niet betaald zal worden? Er staan verschillende juridische middelen tot je beschikking om onbetaalde facturen te vermijden.

  1. Met eigendomsvoorbehoud blijf je eigenaar

Je kan in je algemene voorwaarden eigendomsvoorbehoud opnemen. Het principe van eigendomsvoorbehoud komt erop neer dat de eigendomsoverdracht van de goederen opgeschort wordt tot de volledige betaling van de factuur. Wanneer de koper in gebreke blijft en de factuur niet betaalt, kan je je goederen terugvorderen.

  1. Goederen achterhouden met je recht van retentie

Als schuldeiser kan je een goed van je klant achterhouden totdat hij de overeenkomstige factuur betaald heeft. In praktijk wordt het retentierecht vaak uitgeoefend door een garagist. Zolang je je factuur voor de herstelling van je auto niet betaalt, zal je je voertuig niet terugkrijgen. Dit kan ook gelden voor een factuur van een eerdere herstelling. Het retentierecht houdt wel een risico in voor de schuldeiser. De schade kan voor de schuldenaar immers hoog oplopen. Je dient je retentierecht volgens de wettelijke eisen uit te oefenen, zo niet dreig je de schade van je schuldenaar te moeten vergoeden.

  1. Een vordering overdragen

Bij een schuldoverdracht draag je je schuldvordering over aan een derde partij, de cessionaris. De schuldenaar wordt dan de gecedeerde. Doorgaans draag je je schuldvorderingen over aan een incassobureau dat dan de opdracht krijgt om je vordering bij je debiteur te innen. Wil je je klantrekening graag volledig afsluiten, dan kan je je schuldvorderingen aan het incassobureau verkopen.

  1. Debiteurenfinanciering door factoring

Bij factoring draag je je facturen over aan een derde partij, de factor, eventueel in combinatie met een dekking tegen niet-betaling. De factor schiet tot 85% van het bedrag van de factuur voor op het moment dat je je factuur verstuurt. Je wordt dus meteen betaald. Indien je klant in gebreke blijft, neemt de factormaatschappij de verdere inning en opvolging van je debiteur voor haar rekening.

Er is tussen factoring en incasso een duidelijk verschil. Een incassobureau schakel je in als je een factuur hebt die niet betaald wordt. Het incassobureau zal je vordering dan voor je proberen te innen. Bij factoring draag je je facturen onmiddellijk over aan de factor en zal je meteen betaald worden (minus de kosten van de factuur).

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant