Geld uit uw vennootschap halen is zoals het mixen van de perfecte gin-tonic!

Finance

Steevast wordt de vraag gesteld: ‘Op welke manieren kan geld op de meest fiscaal vriendelijke manier worden onttrokken aan de vennootschap?

Steevast wordt de vraag gesteld: ‘Op welke manieren kan geld op de meest fiscaal vriendelijke manier worden onttrokken aan de vennootschap?

Het antwoord zou steevast moeten zijn: ‘Een goede gin-tonic!’ Namelijk een mix van een beperkt aantal basisingrediënten aangevuld met smaakmakers en dit naar ieders wens.

In hoofdzaak vloeit geld vanuit de vennootschap naar het privévermogen via twee kanalen:

- De maandelijkse bestuurdersvergoeding klassiek aangevuld met voordelen van alle aard die fiscaal overeenkomen met het privégebruik van activa die werden gefinancierd via de vennootschap (personenwagen, woning, computer, …). Fiscaal betekent dit een taxatie tot 50% in de personenbelasting en de verschuldigdheid van sociale bijdragen. Oftewel een totale (para)fiscale druk van om en bij de 60%.

- Een alternatief hiervoor is mogelijks een dividenduitkering. Belastingdruk? Afgerond 50%. Tenzij is voldaan aan de voorwaarden om dividenden uit te keren aan een tarief van 15% roerende voorheffing (regeling vanaf 1 juli 2013) in plaats van 25%. De belastingdruk daalt dan tot zo’n 45%.

En dan zijn er nog kleinere zaken:

- De uitbetaling van (onderbouwde) forfaitaire onkostenvergoedingen;

- De verkoop of verhuur van roerende en onroerende activa aan de vennootschap;

- Het uitlenen van persoonlijke gelden aan de eigen vennootschap tegen een aantrekkelijke intrestvoet.

Even belangrijk (evenwel op lange termijn) is de opbouw van een pensioenkapitaal in de zogenaamde tweede pijler (VAPZ, individuele pensioentoezegging).

Het komt er dus op neer de nodige elementen samen te brengen op maat van de individuele bedrijfsleider/aandeelhouder. En die mix is voor iedereen verschillend. Net zoals de keuze van de tonic bij een bepaalde gin niet voor iedereen dezelfde is.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?