banner-horitzontal.jpg
Interview Hein Lannoy

Hein Lannoy (CEO Assuralia): “Samen met Europa nadenken over verzekering tegen pandemie”

Finance

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen, kreeg in volle lockdown met Hein Lannoy een nieuwe CEO aan haar roer. Voor de voormalige directeur bij de  FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële markt, was het meteen alle hens aan dek. Waar de verzekeringssector per definitie op lange termijn de risico’s incalculeert, diende er nu supersnel geschakeld te worden. “Onze verzekeraars hebben hun maatschappelijke rol opgenomen”, stelt hij.

Specifiek voor ondernemingen waaronder de kmo’s hebben de verzekeringsmaatschappijen het bijkomend risico genomen om de bedrijven die overgingen tot tijdelijke werkloosheid van hun personeel, uitstel van betaling te verlenen voor de premies van collectieve verzekeringen voor hun werknemers.

Hein Lannoy: “Waarbij welteverstaan de dekking is blijven verderlopen. Een gelijkaardig engagement werd genomen naar de particulieren die een uitstel konden krijgen voor de betaling van de aflossing van hun hypothecaire lening en de daaraan gekoppelde   schuldsaldoverzekering.”

Herverzekeringsprogramma voor kredietverzekeraars

Om de opstartende economie alle kansen te geven, heeft Assuralia samen de kredietverzekeraars en de overheid ook een hervezekeringsprogramma uitgewerkt voor verstrekkers van kredietverzekeringen.

Hein Lannoy: “Als gevolg van de coronacrisis zien veel bedrijven hun solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s achteruit gaan. Kredietverzekeringsmaatschappijen zijn in dat geval geneigd om hun kredietlimieten te beperken en om bedrijven strenger te beoordelen, en dat is nadelig voor onze economie. Wil een kredietverzekeraar een risico niet langer verzekeren, ontstaat een sneeuwbaleffect en komen ook andere ondernemingen in de problemen. Samen met de overheid zijn we tot een oplossing gekomen waarin de kredietverzekeraars zich engageren om hun limieten niet te verlagen. Loopt het toch fout, dan werpt de staat zich op als herverzekeraar, via het exportkredietagentschap Credendo dat handelt voor rekening van de staat.”

Het risico van een pandemie verzekeren

Het risico van een pandemie is vandaag niet of nauwelijks gedekt.

Hein Lannoy: “Willen we als verzekeraars onze maatschappelijke rol blijven opnemen als verzekeraars, dan dienen we na te denken over de toekomst. Kmo’s die hun bedrijf hebben moeten sluiten door de lockdown zijn vandaag niet verzekerd voor de gederfde inkomsten. Als er zich morgen een nieuwe pandemie voordoet, is er nood om dergelijk risico in te dekken. De sector van verzekeraars en herverzekeraars denkt vandaag samen met Europa na over de technische haalbaarheid van een oplossing. Vraag blijft wel of zo’n model überhaupt verzekeringstechnisch verzekerbaar is.”

Reserve van vele miljarden

Zo zal er immers eerst een reserve van vele miljarden moeten opgebouwd worden.

Hein Lannoy: “De reserves die de verzekeraars vandaag hebben, dienen ter dekking van andere, reeds bestaande risico’s. Die kunnen hier niet voor gebruikt worden. Voor de verzekerbaarheid van een pandemie gelden twee principes: diversifiëren en mutualiseren. Het tweede principe dienen er voldoende verzekerden te zijn die allemaal voor het gelijkaardig risico een premie betalen. Maar ingeval het risico zich bij alle verzekerden tegelijkertijd zou voordoen kom je als verzekeraar dus in de problemen.”

“Of de kans dan klein is dat zulke verzekering er komt? Dat wil ik zeker niet beweren. Er zal wel nooit een 100% dekking zijn, maar samen met Europa denken we toch sterk na hoe er toch een minimum aan mutualisering kan gerealiseerd worden.”

Impact van corona op verzekeringen

De coronacrisis heeft ook een impact gehad op andere verzekeringen: de reisverzekering, de autoverzekering,…

Hein Lannoy: “Wat de autoverzekering betreft, gingen er stemmen op dat wij de afgelopen maanden slapend rijk geworden zijn, omdat alle auto’s op stal bleven en er nauwelijks ongevallen waren. Niets is minder waar. De laatste weken hebben er zich zeer zware ongevallen voorgedaan. Waren chauffeurs niet meer gewend te rijden? Waren vrachtwagenchauffeurs het gewoon om de weg voor zich alleen te hebben? Het wordt ook afwachten wat de volgende weken brengen. Veel mensen houden b.v. een staycation en doorkruisen ons land met de auto. Voor verzekeraars hangt veel af van de eindrekening en die is vandaag zeer onduidelijk.”

Misvatting rond reisannulatieverzekeringen

Wat de reisannulatieverzekeringen betreft, stipt Hein Lannoy nog aan dat er een grote misvatting was: “Anders dan de verwachting, voorzien de meeste polissen niet in tussenkomst wanneer je door de lockdown niet met vakantie kon gaan. De annulatie is dan immers niet het gevolg van een ziekte of van een persoonlijke omstandigheid, maar van een beslissing van de overheid. Sommige annulatieverzekeringen dekten dit risico wel. De Algemene Voorwaarden bieden daarbij uitsluitsel. Vele verzekeringsondernemingen hebben ook FAQ’s op hun website gezet om de verzekerden duidelijkheid te brengen.”

baner-square.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials