Corona virus masker

Hoe kunnen kmo’s zich beschermen tegen de economische gevolgen van het coronavirus?

In december 2019 brak in de Chinese miljoenenstad Wuhan het coronavirus uit. Goed twee maanden later is het virus dat de luchtwegen fataal kan aantasten uitgegroeid tot een pandemie, een wereldwijd verspreide epidemie. Ook de economische gevolgen van het coronavirus worden nu duidelijk, het openbare leven in China ligt op sommige plaatsen volledig stil. Hoe kunnen kmo’s zich hiertegen beschermen? 

Economische gevolgen van het coronavirus

“Een eerste gevolg van coronavirus is aan de vraagzijde”, stelt Didier Vandenbergh, Directeur Risk Underwriting bij kredietverzekeraar Coface. “Het openbare leven in China ligt volledig stil in bepaalde provincies. Naast de lokale gevolgen heeft dit ook impact op de bedrijven die rechtstreeks aan China leveren zoals transport, voeding, consumptieartikelen, retail en toerisme. De verkoop kan stilvallen en/of Chinese klanten kunnen stoppen met betalen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de liquiditeiten van een onderneming. Ook als een bedrijf niet rechtstreeks levert aan China, kan het de gevolgen ondervinden wanneer bijvoorbeeld klanten blootgesteld zijn aan economische gevolgen.”

“Langs de aanbodzijde kun je geruststellen dat China de fabriek van de wereld is”, gaat Didier Vandenbergh verder, “de getroffen provincies staan bovendien in voor 90% van de Chinese export. De afgelopen tijd is de wereldwijde supply chain zo complex geworden dat bedrijven hun leveranciers niet meer allemaal in kaart kunnen brengen. Zo kan een fabriek in Wuhan onderdelen leveren aan een andere fabriek in een ander deel van China, die op haar beurt levert aan een bedrijf in Duitsland, waarna het finale product geleverd wordt in België. Een disruptie in de supply chain door het coronavirus in China kan dus ook hier verstrekkende gevolgen hebben.”

Corona virus China

Tijdig detecteren van risicosignalen

Hoe vermijden dat wanbetalingen als gevolg van het coronavirus de werking van je kmo bemoeilijken? Cruciaal is het tijdig detecteren via allerhande signalen, waarbij een kredietverzekeraar zeer ondersteunend kan werken. “Het hart van een kredietverzekeraar is haar databank. Coface beschikt over een databank met meer dan 80 miljoen bedrijven wereldwijd. Deze staan permanent in opvolging en worden ondersteund door heel wat cijfermateriaal en andere gegevens”, stelt Kris Degreef, Country General Manager van Coface. “Daarnaast beschikken we over real-time informatie over het betaalgedrag van deze ondernemingen. Dit is geen publieke informatie, maar het gevolg van de meldingsplicht van onze verzekerden - 50.000 wereldwijd - om laattijdige betalingen door te geven. Bekijk het als de COYOTE-applicatie voor snelheidscontroles. Zodra een laattijdige betaling gemeld wordt, worden allerhande processen opgestart om toekomstige wanbetalingen door hetzelfde bedrijf te vermijden bij nieuwe transacties.

Begeleiding van klanten naar de juiste debiteuren

“In geval van bijvoorbeeld een virusuitbraak of andere belangrijke macro-economische incidenten zal een kredietverzekering zeer snel kunnen reageren dankzij de vele informatiebronnen die wij constant monitoren”, gaat Kris Degreef verder. “Gepaste acties kunnen zijn om de debiteur rechtstreeks te contacteren om informatie die niet publiek beschikbaar is te bekomen over de gezondheid van zijn of haar bedrijf of om een incassoprocedure op te starten. Zo kunnen we mogelijk de laattijdige betaling alsnog recupereren. Indien Coface er niet in slaagt om het geld te recupereren zal het verzekeringsmechanisme in werking treden en zal onze klant alsnog vergoed worden voor de geleden schade. Het woord ‘kredietverzekering’ dekt dan ook maar een klein gedeelte van de lading, aangezien het grootste gedeelte van onze toegevoegde waarde zich in de processen voorafgaand aan de vergoeding bevindt.”

CofaCheck

Sinds kort biedt Coface haar diensten ook aan zonder het verzekeringsgedeelte. “Onze dienst CofaCheck staat ter beschikking van elk bedrijf dat gebruik wil maken van onze wereldwijde expertise”, stelt Kris Degreef, “dit is een laagdrempelige formule zonder kredietverzekering, aangepast aan de noden van onze klanten.

“Voor kmo’s is het in de huidige economische context van alle belang om als eerste op de hoogte te zijn omtrent de gezondheid van hun klanten”, besluit Kris Degreef, “en zich hierin te laten bijstaan om, met de nodige druk, tijdig betaald te worden. Willen zij ook de nodige nachtrust, dan is het aspect verzekering geen overbodige luxe. Coface doet aan voorkomen én genezen.”

Meer lezen

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Coface

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Coface

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials