banner-horitzontal.jpg

In welke taal moet de factuur worden opgesteld?

Finance

Bij het opstellen van een factuur kan de taalkeuze verwarrend zijn. Hoewel het voor de hand liggend is dat je een Engelstalige factuur opstelt voor je internationale klanten en een Franse factuur voor je Waalse klanten, is de juridische realiteit evenwel anders.

 

Wat zegt de taalwetgeving?

Als onderneming moet je je factuur opstellen in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van je onderneming is gevestigd.

Zo zal je als deze in het Nederlands taalgebied gevestigd is, je factuur in het Nederlands moeten opstellen. Is je exploitatiezetel in het Franstalig taalgebied gevestigd, dan zal je je factuur in het Frans moeten opstellen.

Als deze gevestigd is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, Duits taalgebied of in een faciliteitengemeente, zal je gebruik moeten maken van de wetten op het gebruik van de taal in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Dat houdt in dat je als werkgever met exploitatiezetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad je factuur in het Nederlands mag opstellen voor je Nederlandstalige klanten en in het Frans voor je Franstalige klanten.

Voor een exploitatiezetel in het Duits taalgebied, moet je het Duits gebruiken in je factuur. Voor een exploitatiezetel in een faciliteitengemeente, dan zal je in het Vlaams Gewest of de Brusselse rand het Nederlands gebruiken. Je zal het Frans in je factuur moeten gebruiken als je exploitatiezetel tot het Waalse Gewest behoort.

Versoepelingen van de taalwetgeving

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 21 juni 2016 dat deze strenge taalwetgeving het Europese Unierecht schendt, omdat ze het vrije verkeer beperkt o.a. omdat partijen niet meer de mogelijkheid wordt gelaten om voor hun factuur een taal te kiezen die zij beiden machtig zijn.

Daarom heeft de Vlaamse decreetgever in 2017 het Vlaamse taaldecreet aangepast om tegemoet te komen aan voornoemde uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Echter zijn de wijzigingen aan het decreet minimaal: enkel indien je factuur bestemd is voor een persoon die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, kan je onderneming met exploitatiezetel in Vlaanderen een bijkomende versie van je factuur opmaken naast je Nederlandstalige.

Deze bijkomende versie mag je opmaken in een officiële taal van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en deze zal dan ook rechtsgeldig zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee versies, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

Wat buiten de Europese Economische Ruimte?

Indien je een factuur stuurt naar een bestemmeling die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, dan moet je factuur in het Nederlands zijn opgesteld. Je mag uiteraard een vertaling toevoegen aan je factuur, maar deze is niet rechtsgeldig.

Wat voor de niet-verplichte delen van het factuur?

Voor de factuurvoorwaarden ben je vrij om te kiezen in welke taal je deze opstelt. Echter, om deze voorwaarden tegen je klant te kunnen inroepen, moet je ervoor zorgen dat deze in een duidelijke en begrijpelijke taal worden opgesteld. Het volstaat dus niet om op je factuur te melden dat de voorwaarden ook in andere talen verkrijgbaar zijn. Als je altijd in een bepaalde taal met je klant communiceert, gebruik je het best die taal.

Boetes en nietigverklaringen

De controle op de naleving van de taalwetgeving in het bedrijfsleven gebeurt door het gerecht. Daarnaast is er ook de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De boetes voor het niet naleven van de taalwetgeving kunnen hoog oplopen. Volg daarom deze regels na.

Voorkom dat een anderstalig factuur nietig wordt verklaard wanneer je naar de rechtbank gaat wegens wanbetaling. Zorg ervoor dat je kiest voor de juiste taal.

Noot: Dat betekent echter niet dat er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de betaling voor de geleverde goederen of diensten. De rechter zal in dit geval namelijk bevelen dat je de factuur vervangt. Het gevolg van de nietigverklaring is dus niet drastisch, maar betekent wel dat de procedure vertraging oploopt. De intresten zullen pas beginnen te lopen vanaf het moment dat de juiste factuur wordt uitgegeven.

Zoek je een specialist in kredietverzekeringen ? Bekijk dan zeker het bedrijfsprofiel van onze KMOinsider-partner Atradius. Dat kan je hier doen.

Bronnen:

De taal van facturen. Terug naar af? (www.lexalert.be)

Uw factuur: in welke taal? (www.grantthornton.be)

Taalwetgeving (www.docu.vlaamserand.be)

baner-square.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials