Investeren wordt opnieuw fiscaal beloond

Finance

Met haar recent relanceplan wil de Regering vennootschappen aanzetten tot investeren. Investeringen die worden gedaan in de loop van de jaren 2014 en 2015 kunnen genieten van een extra fiscale aftrek ten belopen van 4% te bereken op het investeringsbedrag.

Met haar recent relanceplan wil de Regering vennootschappen aanzetten tot investeren. Investeringen die worden gedaan in de loop van de jaren 2014 en 2015 kunnen genieten van een extra fiscale aftrek ten belopen van 4% te bereken op het investeringsbedrag.

Veronderstel een vennootschap die investeert in een nieuw machinepark voor een totaalbedrag van 100.000 euro. Naast het feit dat ze deze investering kan afschrijven over de normale economische levensduur heeft de vennootschap ook recht op een fiscale aftrek van 4%, oftewel 4.000 euro (100.000 euro x 4%). Rekening houdend met een algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99% geeft dit een belastingbesparing van afgerond 1.360 euro.

Investeren loont dus de moeite, maar geen fiscale regel zonder specifieke voorwaarden en uitzonderingen:

Een ogenschijnlijk eenvoudige maatregel vereist m.a.w. een goede fiscale begeleiding. Het kan fiscaal lonen om investeringen te concentreren in een bepaald jaar. Maar de toepassing van de investeringsaftrek en het effect ervan op andere fiscale regels en mogelijke opportuniteiten dienen afdoende te worden becijferd.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?