Overname versus schadeclaim: beter voorkomen dan genezen

Een overname zie je niet graag eindigen in een claim. Hoe kan je je als koper indekken en welke stappen zet je als er toch een claim wordt ingediend?

Gemoedsrust bij een overname is cruciaal

De nodige gemoedsrust bij koper en verkoper is cruciaal voor een goede afloop van een overname. Nele Neyrinck , partner bij Dealmakers, vertelt:

“Niet alleen de gemoedsrust van de verkoper na de overeenkomst, maar vooral de gemoedsrust van de koper tijdens het hele proces dat daaraan voorafgaat, is een niet te onderschatten factor voor het welslagen van overnameonderhandelingen en voor de kwaliteit van het behaalde resultaat. Als een koper de risico’s van de overname hoog inschat, zal hij minder bereid zijn een hoge prijs te betalen. Bovendien zal hij zich extra willen indekken door lang uitgesponnen clausules in het overnamecontract, wellicht aangevuld met een serieuze bankgarantie. En als hij zich achteraf bedrogen voelt, zal hij proberen de verkoper daarvoor aansprakelijk te stellen met dure juridische procedures als gevolg.”

Hoe kan je je als koper vooraf indekken?

Er zijn 4 manieren om je als koper in te dekken tegen schade na een overname:

  • Due diligence

Als koper laat je een diepgaand due diligence proces uitvoeren na de eerste fase in het verkoopproces. Heeft de due diligence een positief resultaat? Dan stijgt je vertrouwen als koper.

  • Juridische bescherming

In het overnamecontract kan je verklaringen (= door de verkoper gegarandeerd juiste informatie over het bedrijf) en waarborgen (= uitgewerkte garantie van de verkoper dat de gestelde verklaringen juist zijn) laten opnemen om je juridisch te beschermen.

  • Financiële bescherming

Als koper kan je zekerheid krijgen dat eventuele schade effectief zal worden vergoed. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘escrow’ (= een geblokkeerde rekening waarop je als koper beroep kan doen) of een bankgarantie.

  • Structuur van de overname

Je kan gaan voor de klassieke ‘earn out’. Een deel van de overnameprijs moet je dan pas na een aantal jaar betalen en is afhankelijk van hoe succesvol de onderneming is. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook de verkoper aanhouden als medeaandeelhouder.

Wat als er toch een claim wordt ingediend na een overname?

  • Ligt fraude aan de basis van de schade? Dan staat er geen beperking op de claim die de koper indient. Oftewel: fraus omnia corrumpit.
  • Is de schade onderwerp van een bijzondere vrijwaring (= specificatie van een risico waarbij eventuele schade altijd wordt vergoed door de verkoper)? Dan zijn er geen beperkingen.
  • Is er sprake van een inbreuk op de verklaring en waarborgen? Dan moet de koper nagaan of die tijdig werd vastgesteld en gecommuniceerd naar de verkoper.
  • Kan er niet aangeklopt worden bij een derde partij (= leverancier, klant, ...) wat de schade betreft? Dan zal de verkoper aangesproken worden.
  • Is er géén inbreuk op de verklaring en waarborgen? Dan bekijkt men of remediëring mogelijk is bij een claim richting verkoper. De verkoper kan een claim ook betwisten, wat kan leiden tot een procedure voor de rechtbank.

Staat er bij jou een overname op de planning en wil jij het risico op een claim zo veel mogelijk beperken? Roep dan de hulp in van de experts van Dealmakers via onderstaand formulier.

Meer lezen:

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Dealmakers

Meer weten?

Logo Dealmakers

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Dealmakers

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials