Stel uzelf tijdig in vraag

Finance

Belgische ondernemers hebben één grote kwaliteit met elkaar gemeen: hun ongelooflijke pragmatische aanpak en dadendrang. Ondernemers zijn doeners.

Deze focus op het dagelijkse reilen en zeilen van de onderneming op korte termijn - productie, bestellingen, service, aankoop - betekent vaak ook dat er zelden tijd wordt vrijgemaakt voor het langetermijnperspectief.

Nochtans is het een goed idee om af en toe stil te staan bij de toekomst. Wat bieden we de klanten vandaag en zal de klant hier morgen nog om vragen? Hoe evolueert de markt waarin ik actief ben? Zijn er nieuwe technologieën die onze business kunnen helpen? Hebben we de juiste expertise in huis? Waar zitten nieuwe opportuniteiten? Allemaal vragen die meer aandacht en tijd verdienen.

En toch gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Enerzijds, omdat er weinig of geen tijd resteert om zich hierom te bekommeren. Anderzijds ziet een ondernemer weinig reden om te piekeren over de toekomst als zijn handel zo goed draait.

Maar vaak is een ondernemer ook bang voor de gevolgen. Want als hij vaststelt dat er eigenlijk iets moet veranderen, heeft dit ook impact op de huidige businessmodellen en brengt dit ook investeringen met zich mee.

Toch kunnen we iedereen ten sterkste aanraden om zichzelf, zijn klantenbestand en zijn businessmodel in vraag te durven stellen. De wereld om ons heen verandert zo snel. Wie niet tijdig stilstaat en om zich heen kijkt, dreigt langs alle zijden te worden ingehaald.

Kijk hierbij ook naar technologie als katalysator voor vernieuwing en innovatie. Met een degelijke business software hebt u snel een diepgaand inzicht in omzet, marges, cashflow en klantengegevens. Dit inzicht kan het vertrekpunt zijn en als inspiratie dienen om uw business verder te laten groeien. Als u de juiste technologie, het juiste businessplan en het juiste team kiest voor de komende jaren, heeft u nog één uitdaging: ook de volgende jaren zal het steeds weer nodig zijn om even stil te staan bij uw toekomst.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?