Advocaten Ponet & De Vleeschauwer lichten nieuwe wijziging wetgeving ladingzekering toe

Verzekeringen

Het Besluit van de Vlaamse Regering waarbij art. 45bis van de Wegcode (‘ladingzekering’) werd gewijzigd, trad op 27 januari 2018 in werking. De voornaamste wijziging die werd doorgevoerd, is het feit dat de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de logistieke keten meer gedetailleerd worden vastgelegd.  Het betreft de bestuurder, de verpakker, de verzender (= opdrachtgever van het transport) en de verlader (= diegene die de goederen fysiek aan de vervoerder overdraagt).

Van de verlader wordt verwacht dat hij vooraf schriftelijk zeer specifieke informatie bezorgt aan de vervoeder waar hij een beroep op doet.  Dit is in veel gevallen echter onmogelijk, vermits ‘de verlader’ op voorhand niet weet welke vervoerder de goederen zal afhalen, laat staan dat men weet met welk voertuig men komt.

Regels ladingzekering vrachtwagens

Verder draagt de verlader ook aansprakelijkheden m.b.t. het verdelen van de lading op de laadvloer en de MTM en aslasten van het voertuig.  Het is nochtans de vervoerder die – technisch gezien – zijn vrachtwagencombinatie best kent.

Het Besluit laat anderzijds wel een ontsnappingsroute in die zin dat – hoewel het om strafrechtelijke bepalingen gaat – alle verantwoordelijkheden van de genoemde actoren op voorhand schriftelijk anders overeengekomen kunnen worden.  Maak hier zeker gebruik van !

Tenslotte wil ik nog even de aandacht vestigen op het feit dat in het Besluit verwezen wordt naar anderstalige Normen, die tegen betaling, bekomen kunnen worden.  Vreemd dat men van de rechtsonderhorige verwacht dat hij zijn wetgeving moet kopen.

Auteur: Raf Van Gysel

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

SEO - column Ponet & De Vleeschauwer_logo.jpg

Wilt u meer weten?

logo Ponet & LVP advocaten

Ponet & LVP advocaten

Bekijk de socials