Verzekeraars verwachten fors lager beleggingsrendement

Verzekeringen

Toenemende risico’s zorgen voor verminderde beleggingsopbrengsten

Verzekeraars van over de hele wereld verwachten fors lagere beleggingsrendementen. Oorzaak is onder andere de toenemende volatiliteit op de aandelenmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Schroders.

10 biljoen US Dollar aan belegd vermogen

Voor het onderzoek werd een enquête gehouden onder 157 verzekeringsmaatschappijen, met in totaal 10 biljoen US dollar aan belegd vermogen. Twee vijfde van deze verzekeraars, of 40%, verwacht de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van minder dan 5% te behalen. Een jaar geleden was dit nog maar 22%.

Beleggingen minder lang in portefeuille

Het vertrouwen dat het gewenste rendement wordt behaald, is ook gedaald, van 61% naar 54%. Verzekeraars houden hun beleggingen over het algemeen ook minder lang in hun portefeuille. Slechts 10% houdt zijn beleggingen een volledige cyclus aan. Vorig jaar was dat nog 14%. Gemiddeld verkopen verzekeraars jaarlijks 19% van hun portefeuille, tegenover 13% vorig jaar.

Politieke onzekerheid en wereldwijde gebeurtenissen

Als meest bedreigende factor voor het rendement van hun beleggingen verwijst 26% van de verzekeraars naar de politieke onzekerheid en wereldwijde gebeurtenissen. Een vierde van de deelnemers ziet een oorzaak in de hogere rentes, en 23% in de wereldwijde economische vertraging.

Specifiek voor de beleggingsmarkt worden de volatiliteit op de aandelenmarkt, het renterisico en niet afgeloste schulden als belangrijkste risico’s naar voor geschoven. Liefst 62% van de deelnemende verzekeraars zou de volgende 12 maanden graag beleggingsproducten zien verschijnen met een beter risicobeheer. Ze verwachten hun beleggingen in private assets de komende 12 maanden te verhogen van 9% naar 11%, en dit door te streven naar meer rendement, een grotere spreiding en een beter risicobeheer.

Uit het onderzoek van Schroders kwam nog naar voor dat bijna drie kwart van het vermogen van verzekeraars, of 73%, actief wordt beheerd. Eenzelfde percentage verzekeraars verwacht dat duurzaam beleggen een belangrijke rol gaat spelen en dit sluit aan bij de bredere tendens in de beleggingssector. Verzekeraars hechten vandaag meer belang aan duurzaamheid dan een jaar geleden.

De enquête werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau CoreData Research.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven