Zelfstandige? Welke verzekeringen neem je best?

Verzekeringen

Deze verzekeringen zijn raadzaam voor zelfstandigen

Je kan je als zelfstandige voor tal van zaken verzekeren. Belangrijk in dit verband is om door het bos de bomen nog te zien. We zetten daarom de verschillende verzekeringen op een rijtje.

Verzekeringen om je sociaal statuut aan te vullen

Als je als zelfstandige iets overkomt, is het sociaal vangnet niet groot en aan het einde van je loopbaan wacht je ook geen groot pensioen. Belangrijk is dus om zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Om je sociaal statuut aan te vullen kan je je verzekeren voor een vrij aanvullend pensioen, voor een gewaarborgd inkomen bij ziekte en voor de kleine risico’s bij het ziekenfonds. Om de kosten van een ziekenhuisopname binnen de perken te houden, ga je best een hospitalisatieverzekering aan.

Verzekeringen voor je bedrijfspand

Heb je een bedrijfspand, sluit dan zeker een brandverzekering af, waarbij ook storm-, hagel-, water- en sneeuwschade, en aanslagen en glasbreuk gedekt zijn. Overweeg ook om risico’s te verzekeren als diefstal, bedrijfsschade en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw. Met deze laatste verzekering is de schade gedekt die je aan derden zou berokkenen door een mankement van de lift, antennes, vlaggenstokken,…

Verzekering machinebreuk

Werk je met dure machines, dan sluit je best een polis machinebreuk af. Bij een defect aan de machines betaalt deze verzekering de herstellingskosten terug.

Allrisk verzekering

Met een verzekering alle risico’s verzeker je je tegen schade aan je computers en/of je software, aangebracht door externe omstandigheden, ook kwaadwilligheid van je personeel. Met deze verzekering recupereer je de reparatie- of vervangingskosten alsook de kosten voor het terug samenstellen van je bestanden.

Bedrijfswagen? Zorg voor een autoverzekering

Net als voor een privévoertuig dien je ook een verzekering te nemen voor je bedrijfsvoertuig(en). Daarbij moet je je minstens indekken voor de schade die je bij een ongeval aan derden veroorzaakt, de zogenaamde burgerlijke aansprakelijkheid. Met een omniumverzekering word je ook vergoed bij vandalisme of vluchtmisdrijf.

Verzekering aansprakelijkheidsrisico’s

Bega jij of je werknemer een fout en heeft dit lichamelijke, stoffelijke of morele schade tot gevolg bij derden? Dan kan je je hiertegen verzekeren met een polis aansprakelijkheidsrisico’s. Er zijn verschillende opties: BA uitbating, BA na levering, transportverzekering, BA brand en ontploffing (= verplicht voor kleinhandelswinkels groter dan 1.000 m², restaurants, frituren, drankgelegenheden met een publieke ruimte van meer dan 50 m², dancings, discotheken, openbare dansgelegenheden, hotels, motels en kantoorgebouwen met een publieke ruimte van meer dan 500 m²).

Verzekering arbeidsongevallen personeel

Heb je personeel? Dan ben je wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Deze verzekering dekt lichamelijke schade als gevolg van een ongeval op het werk, of onderweg van het werk naar huis, of van huis naar het werk.

Verzekering aansprakelijkheid van mandatarissen en bestuurders

Ben je bestuurder van een vennootschap, dan kan je je aansprakelijkheid verzekeren. Je kan immers in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap of voor andere inbreuken of tekortkomingen.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Voor een aantal beroepen (medische, vrije, intellectuele,…) kan je je verzekeren voor professionele of beroepsfouten.

Verzekering rechtsbijstand

Aan tal van polissen wordt een dekking rechtsbijstand gekoppeld, zodat je verzekerd bent tegen de kosten die een rechtszaak met zich meebrengt.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven