Wees snel om nog te kunnen genieten van de liquidatie-belasting aan 10 procent!

Finance

Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de belasting op de liquidatiebonus van 10 procent naar 25 procent. Concreet betekent dit dat bij een vereffening van de vennootschap niet langer 10 procent maar 25 procent roerende voorheffing verschuldigd is op de opgepotte reserves uit het verleden.

De tijd dringt, maar het is nog niet te laat. Twee zaken die nog snel fiscaal soelaas kunnen bieden.

1. Vennootschap vereffenen vóór 1 oktober 2014

Door de vennootschap nog te vereffenen vóór 1 oktober 2014 kan de belastingverhoging worden vermeden. Het is niet noodzakelijk dat de vereffening vóór die datum is afgesloten. Het volstaat dat de vennootschap in vereffening wordt gesteld vóór 1 oktober 2014. Voorschotten op de vereffening die vóór die datum aan de vennoten worden uitgekeerd zijn nog onderworpen aan een taxatie van 10 procent.

2. Omzetting van belaste reserves in kapitaal

Deze maatregel is enkel nog mogelijk voor vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit in de loop van de maand september. Het komt er op neer dat de belaste reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, worden geïncorporeerd in het kapitaal. Op die reserves dient 10 procent roerende voorheffing te worden betaald. Na vier of acht jaar wachten (voor kleine respectievelijk grote vennootschappen) kunnen die geïncorporeerde reserves belastingvrij worden uitgekeerd onder de vorm van een kapitaalvermindering. Het is evenwel opletten voor vennootschappen die in de voorbije vijf jaar een dividend hebben uitgekeerd. Op straffe van een penalisatie van 15 procent dienen zij in het jaar van de incorporatie van de reserves in vergelijking met die vijf voorgaande jaren een ‘normaal’ dividend uit te keren.

Vergeet niet dat een liquidatie van een vennootschap en de incorporatie van de reserves in vele gevallen de tussenkomst van een notaris, extern accountant of bedrijfsrevisor vereisen. Wacht dus niet tot het laatste moment om actie te ondernemen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?