Titan Cement International maakt de financiële resultaten bekend van het vierde kwartaal en het boekjaar 2020

Winstgroei (EBITDA) en sterke kasstroomgeneratie in een uitdagend jaar; veerkrachtige markten en bemoedigende vooruitzichten

De hoofdlijnen:

De omzet van de groep is € 1,607 miljoen, op gelijk niveau met vorig jaar.

Stijging van de winst. De EBITDA stijgt met 7,1% tot € 286,2 miljoen, het hoogste niveau sinds 2010. De groep haalt voordeel uit veerkrachtige markten en gezonde verkoopvolumes, strikte kostenbeheersing en een gunstig energiekostenklimaat.

De nettowinst na belastingen en minderheidsbelangen (NPAT) daalde tot € 1,5 miljoen (in vergelijking met € 50,9 miljoen in 2019) als gevolg van € 63,9 miljoen niet-kaskosten met betrekking tot Egypte. Goodwill Egypte van € 46,6 miljoen is volledig afgeschreven en € 17,3 miljoen aan uitgestelde belastingen worden niet langer in de balans opgenomen. Indien deze eenmalige lasten niet waren gemaakt, zou de nettowinst na belastingen en minderheidsbelangen € 65,4 miljoen hebben bedragen.

Sterke kasstroomgeneratie: de nettoschuld van de Groep is gedaald met € 155,2 miljoen tot € 684,4 miljoen op 31 december 2020.

De groep maakte onlangs ook ambitieuze doelstellingen bekend inzake de vermindering van CO2-uitstoot voor 2030 in lijn met de visie van de Europese Green Deal om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050.

Terugvloei van kapitaal naar de aandeelhouders ten belope van € 0,40 per aandeel (€ 0,20 per aandeel in het voorgaande jaar).

Besluit tot annulatie van eigen aandelen die 5% van de stemrechten vertegenwoordigen in T2 2021.

Bekijk de socials