Alles onder controle?

HR

Over vermijdbare informatiegaten, productiviteitslekken en procedurefouten

Als bedrijfsleider-eigenaar volgt u de gang van zaken in uw bedrijf van dichtbij op. Maar bent u echt 100% zeker van de goede interne bedrijfswerking?Gebeurt het nooit dat de reële cijfers afwijken van de plannen of dat de marges op een onverklaarbare wijze de verwachtingen niet halen? En krijgt u eigenlijk wel op een vlotte manier de gewenste informatie uit al uw boekhoudkundige data?

Edwig Tanghe, medeoprichter van het adviesbedrijf Conessence is er van overtuigd dat heel wat kmo’s door een gebrek aan goede interne controlesystemen nog wat bijkomende winsten mislopen.

Hij gelooft niet dat een louter informele controlecultuur die vooral gebaseerd is op goede wil, een grote verantwoordelijkheidszin of wederzijds vertrouwen op kan tegen een duidelijke en pragmatische beheerscontrole.   

Met Conessence (controlling business essentials) heeft hij een techniek en een systematiek ontwikkeld om een bedrijf op een vlotte manier correcte en overzichtelijke cijferwaarden aan te bieden voor de voornaamste prestatiegebieden : de kostprijs per product, de kasstroom, de winstmarge per productgroep, de vermijdbare inkomstenlekken…

Met Conessense is er een checklist opgemaakt die de voornaamste kernvragen omvat en de pijnpunten binnen de organisatie blootlegt. Wie deze lijst eerlijk overlopen heeft en hier en daar een afdoend antwoord schuldig bleef moet meteen beseffen dat er hier “werk aan de winkel” is. U mag dan nog goed verkopen en een correcte boekhouding voeren, als de onder- of achterliggende processen spaak lopen dan dweilt U eigenlijk – vroeg of laat – met de kraan open.

Elke kmo-bedrijfsleider die nu niet volledig zeker meer is over de degelijkheid van zijn interne processen heeft er alle belang bij om eens een second opinion te zoeken: Een externe expert die zijn processen toetst, die hem en zijn rapportering durft en mag uitdagen en die hem uiteindelijk het comfortgevoel kan (terug) bezorgen dat alle processen en procedures (weer) op punt staan. Conessence is zeker een van de gespecialiseerde bedrijven die daarbij behulpzaam kan zijn!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?