De familieboom: besproeien of snoeien

HR

In familiebedrijven die al verschillende generaties bestaan, zijn er soms veel aandeelhouders. Voor een goed beheer moeten de aandeelhouders zich betrokken voelen, maar is ook consensus nodig over fundamentele zaken, zoals de strategie, het nemen van beslissingen, vergoedingen en tewerkstelling van  familieleden. 

Laat de boom niet verwilderen

Om de boom gecontroleerd te laten groeien, zijn er twee methoden:

-Besproeien. Het aantal aandeelhouders wordt niet beperkt. De nadruk ligt hier op het betrekken en informeren van alle aandeelhouders, overleg tussen bedrijf en familie, overleg tussen de familieleden onderling en het maken van schriftelijke afspraken, bv in een familiecharter.  De familie stelt vaak ook regels op voor overdrachten van aandelen.

-Snoeien. De familie kiest er bewust voor het aantal aandeelhouders te beperken. Deze aandeelhouders zijn vaak actief in het bedrijf. Familieleden, die niet actief zijn in het bedrijf, worden uitgekocht of gecompenseerd via de nalatenschap.  Dit gebeurt meestal  bij de overdracht naar de volgende generatie.

Beide alternatieven hebben elk al hun nut bewezen en tellen succesvolle aanhangers. De keuze hangt voor een groot stuk af van de familiewaarden, de historiek en de huidige situatie.

Een tussenvorm

Een tussenvorm van beide alternatieven, is een formele scheiding tussen eigendom en beslissingsbevoegdheid.  Dit kan via een (Nederlandse) stichting of een andere vennootschapsvorm waarin het aantal beslissingnemers naar wens beperkt kan worden. De uitdaging bestaat er in dit geval in om de familiale waarden en de familieband niet te laten verwateren. De technieken hebben hun nut bewezen, maar zoals steeds geldt, dat alles valt of staat met goede communicatie tussen de betrokken familieleden.

SMART KAMELEON

Met een ondernemersachtergrond en ervaring in personal coaching en de financiële sector hebben Henriëtte Horoba en Eric Spliet – in het echte leven ook een koppel – een unieke achtergrond om uw vertrouwenspersoon te kunnen zijn in deze materie. Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?