Furbo-Leaderboard_Updated.gif

De mens centraal in het verhaal: bedrijven doen bloeien door de medewerkers te laten ‘groeien’

HR

KMO Team heeft dan wel een boekhoudkundige core, er is ruimte én expliciete aandacht voor heel wat ‘more’. Door als kmo voor de dienstverlening van KMO Team te kiezen, wordt u aangesloten op een netwerk van menselijk maatwerk en expertise.

KMOinsider was te gast bij twee dynamische dames, die vol energiek enthousiasme over ‘hun’ bedrijf vertelden: Ellen Jelders is de marketingspecialist, Flo Janssens is de HR businesspartner. In doorleefde dialoog hielden ze een boeiend betoog.

Eigenheid én eenheid in verscheidenheid

“De ervaringen binnen het bedrijf liggen aan de basis van onze aanpak, maar one size fits all-oplossingen zijn sowieso geen optimale optie en in HR zijn ze al helemaal uit den boze. De specifieke structuur van Groep Anthonissen maakt het ook onmogelijk om de methodiek integraal te extrapoleren: binnen de groep hebben we diverse vestigingen, en elke entiteit heeft zijn eigen identiteit. Op een organische manier is het snijpunt van die twee werelden het energieke epicentrum van de groep geworden: de omvang zorgt voor heel veel expertise en inpandige skills en tegelijkertijd draait elk van de 17 afdelingen op familiale focus en gemoedelijke gedrevenheid. Dat is uiteraard geen toevalstreffer: beleidsmatige beslissingen liggen aan de basis van menselijke motivatie en gedreven groepsdynamiek. Twee jaar geleden kregen we met heel wat bewegingsvrijheid de opdracht om de marketing en de HR te stroomlijnen. De aanzet kwam van het management, maar de concrete uitwerking is een polyvalent parcours van cocreatie, waarbij de brede basis sturing en stuwing geeft aan het toekomstbestendige traject.

HR en de totale dynamiek binnen een bedrijf blijven uiteraard altijd work in progress, maar het is niet te vroeg om te concluderen dat authentieke employer branding, ongeremde ontplooiingsmogelijkheden en een elegant evenwicht tussen het professionele en het persoonlijke pad elementaire elementen zijn.”

Het eigen verhaal onder de loep: de dynamiek van een (h)echte groep

De interne innovatie is even ‘jong’ als de aanwezigheid van het dynamische duo binnen het bedrijf: de twee werden als externe experts binnengehaald en konden met onbevangen ogen naar het bedrijf en zijn medewerkers kijken.

“Die ‘anonieme’ aftrap zorgde alvast voor openheid in de observatiefase: met de belofte van absolute anonimiteit konden en wilden de medewerkers heel veel kwijt in een brede bevraging en in de  gesprekken met Flo, die het hele HR-beleid boetseert. Op die manier werd de ‘diagnose’ gesteld en werd er in onderling overleg een ‘remedie’ uitgewerkt, al bleek Groep Anthonissen globaal een kerngezonde patiënt met louter kleine kwaaltjes. Het feit dat alles in openheid en onderling overleg besproken en beslist is, kan niet genoeg benadrukt worden: de verwerking van de bevraging en de gesprekken gebeurde volledig onafhankelijk, waarna we zowel naar de respondenten als naar het management terugkoppelden en die laatsten beslisten om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met de werkpunten van de eerstgenoemden. Dat bleken soms kleine dingetjes: de tevredenheid op kleine schaal was hoog, maar sommige medewerkers hadden het gevoel dat ze letterlijk en figuurlijk op hun eiland leefden. Daarom hebben we met afgevaardigden uit alle geledingen een werkgroep opgestart om groepsactiviteiten te faciliteren, zonder enige vorm van verplichting. Met een gevarieerd gamma aan activiteiten bereiken we een grote groep mensen, die elke keer opnieuw anders is samengesteld. Hoewel dat geenszins het uitgangspunt was, hebben we uit die aangename activiteiten toch leerrijke lessen kunnen trekken: individuele interesses stonden centraal bij deze informele ontmoetingen, maar het was wel duidelijk dat alle neuzen formeel in dezelfde richting wijzen en dat eigen identiteit én identificatie met het bedrijf en de waarden waarvoor het staat sterke speerpunten van Groep Anthonissen zijn.

Practice what you preach

Uiteraard kan dat pas als het bedrijf zich bewust is van de eigen identiteit en  daar ook naar handelt: bij Groep Anthonissen heeft men dat ‘practice what you preach-principe’ alvast heel goed begrepen en zijn waarden veel meer dan woorden. Uit de bevraging bleek ook dat er een grote behoefte bestaat om zich verder te kunnen ontplooien, met vaardigheden die zowel op het professionele als op het persoonlijke pad en op het kruispunt van beide van pas kunnen komen. We zetten dan ook vol in op een groot en gevarieerd gamma aan opleidingen: het kan daarbij gaan om vakgebonden vaardigheden, maar net zo goed om soft skills als krachtige communicatie en leiderschap. Die trainingen zijn er voor alle medewerkers en voor de startende werkkrachten schakelen we nog een versnelling hoger. ‘Campus’ is een intensief en intern opleidingsprogramma, waarbij we met twaalf maandelijkse én motiverende trainingen tijdens het eerste werkjaar de kloof tussen de schoolbanken en de werkvloer trachten te dichten. 

In ons rekruteringsbeleid merken we dat schoolverlaters verder kijken dan cijfermatige argumenten. Positieve prikkels, flexibele faciliteiten en on track-ontplooiing oefenen absoluut aantrekkingskracht uit en blijken vaak dé motivatie om voor ons bedrijf of voor collega’s met een vergelijkbaar beleid te kiezen. We merken trouwens dat het onderwijs steeds minder ‘afgewerkte’ profielen met statische skills aflevert en hechten ook zelf meer waarde aan attitude en de dynamische drive om levenslang te leren op een prikkelend professioneel pad.

Employer branding is een essentieel element in HR: we geloven echt dat je medewerkers kan binden door hen actief met de hartslag van het bedrijf te verbinden. Als werk en leven een snijpunt vinden, krijg je echt een ‘levenswerk’. Uiteraard krijgen niet alleen starters optimale ondersteuning, maar zorgen we ook dat alle andere medewerkers kunnen rekenen op energie, enthousiasme en empathie: jarenlange expertise is immers het krachtige kapitaal van een bedrijf, en het is essentieel om in dit kapitaal te investeren om het optimaal te laten renderen. Mensen krijgen hier autonomie en zijn naast medewerkers ook mede-denkers, die zich in en voor het bedrijf verder ontwikkelen, waardoor ook het grotere geheel groeit én gedijt. Om nog even op de trainingen terug te komen: door diverse profielen binnen het bedrijf samen te brengen, zorgen we ervoor dat onze mensen niet met en van elkaar leren. Door opleidingen en onderling overleg kunnen we elkaar als individuen verrijken én slagen we erin om als groep meer te bereiken.”

Als zelfs boekhouders zeggen dat 1 plus 1 veel meer dan 2 is

“Dat laatste kunnen we misschien het beste verduidelijken vanuit onze boekhoudkundige basis. Onze boekhouders zijn zo veel meer dan ijzersterke cijferaars. Onder meer dankzij de opleidingen zijn zij steeds beter op de hoogte van de processen binnen een bedrijf én van de gevoeligheden van de mensen die er werken. Omdat er binnen de groep heel veel aandacht wordt besteed aan onderling overleg tussen de diverse afdelingen, kan de rapportering van de boekhouders belletjes doen rinkelen bij de mensen van KMO Team. Dat zorgt voor een krachtige kruisbestuiving, waardoor we de klant meerwaarde kunnen bieden. Intern kunnen we de cijfers van de boekhouders onder de loep nemen en op basis daarvan kunnen we een kmo proactief benaderen, bijvoorbeeld door hem te adviseren om zijn facturatieprogramma te optimaliseren. Die wisselwerking werkt optimaal en is een win-win voor alle partijen.”

Een haalbare investering met een gegarandeerd rendement: waarom elke kmo HR ter harte kan én moet nemen!

Naadloos maken de dames de overgang van hun eigen bedrijf naar de bedrijvige buitenwereld, waarbij hun doelpubliek en ons lezerspubliek samenvallen: ook zij gaan aan de slag in het even gevarieerde als unieke universum van kmo’s. Ze zijn daarbij bijzonder duidelijk: HR is veel minder een last dan een lust en is in elk bedrijf-van welke omvang dan ook- een must. Het goede nieuws is dat HR altijd en overal haalbaar én betaalbaar is.

“Grotere kmo’s hebben echt wel baat bij iemand die zich uitsluitend met HR bezighoudt: Groep Anthonissen is in se een flink uit de kluiten gewassen kmo en we hebben onze handen meer dan vol. Ook kleinere bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de nood aan een volwaardig HR-beleid, maar tussen aandacht hebben én maken gaapt soms nog een kloof. Omdat het ook gewoon een feit is dat bedrijfsleiders zich in een optimaal scenario met de core bezighouden, biedt KMO Team een groot gamma aan diensten om de managers te ontzorgen én de medewerkers te ‘verzorgen’. In het aanbod zitten tal van opleidingen, maar net zo goed komen we tijdelijk mee aan boord voor tevredenheidsonderzoeken, langlopend maatwerk, conflictbemiddeling, onboardingtrajecten, rekruteringsadvies én nog zo veel meer. De eigen ervaringen binnen de groep blijken een betrouwbare blauwdruk voor externe expertise.”

Furbo-Rectangle_Updated.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven