De vergrijzing, een kans voor de arbeidsmarkt?

HR

We worden met zijn allen ouder en werken langer. Bovendien neemt het tekort aan talent toe. Wij stelden aan de hand van onze cijfers van meer dan 40 000 werkgevers vast dat Belgische bedrijven in een periode van 5 jaar dubbel zoveel 55-plussers aanwerven.

Oud maar niet out
Wanneer u oudere werknemers aanwerft, haalt u ervaring in huis. De 55-plussers onderscheiden zich ook in flexibiliteit wat mobiliteit betreft. Dat maakt de oudere medewerkers een interessante categorie om aan te werven. Toch is de aanwerving van 55-plussers slechts goed voor gemiddeld 6 % van alle aanwervingen, een laag cijfer in vergelijking met dat van jongere generaties.

Jongeren de dupe?
Omgekeerd stellen we bij jongeren onder 25 een procentuele daling aanwervingen vast. Toch zijn jongeren niet het slachtoffer van de populairder wordende oudere collega. De daling van hun aandeel in de instroom heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Verhoudingsgewijs zijn jongeren in aantal met minder dan hun oudere collega's. Het is dus een goede zaak dat ouderen een belangrijk aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen.

War for talent
Steeds meer werkgevers komen tot de vaststelling dat 55-plussers de schaarste op de arbeidsmarkt kunnen invullen. In deze zoektocht naar talent is ook een interne rematch van talenten essentieel. Bij zo een rematch kan u samen met uw werknemer op zoek gaan naar de mogelijkheden voor jobrotatie die open liggen binnen de organisatie. Hierbij houdt u best rekening met de talenten van de medewerker en de doelstellingen van het bedrijf.

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?