Het familiebedrijf en private equity

HR

Recent lijkt er een hernieuwde aandacht te zijn voor private equity;  schaarste aan krediet, consolidatie in diverse industrieën en gebrek aan opvolgers zijn waarschijnlijk enkele van de oorzaken.

Financiering via private equity vergt een goede voorbereiding en  lange termijn visie.  

-De investering (en soms ook de waardering) is gebaseerd op een business plan, dat de strategische beslissingen, de financieringsbehoefte en de aanwending van de middelen in kaart brengt.

-Via de aandeelhoudersovereenkomst worden o.a. de overdrachten van aandelen geregeld en de samenstelling en beslissingsbevoegdheden van de bestuursorganen. Dit vergt voor familiebedrijven vaak een grote organisatorische en mentale aanpassing.

-Veel private equity verschaffers, zeker fondsen en financiële partijen, investeren met een beperkte tijdshorizon. Daarna willen ze onvermijdelijk hun aandelen verkopen. Alle aandeelhouders moeten hierover vanaf het begin op één lijn zitten, anders haalt u een paard van Troje binnen.

Vóór men private equity overweegt,  moet de familie zich beraden over enkele fundamentele vragen: in hoeverre wil zij controle houden, waar wil men met het familiekapitaal naar toe, welke familiale waarden wil men behouden (naam, identificatie, cultuur, tewerkstelling, ..) ook na de uitstap van de private equity verschaffer?

Enkel de familie zelf kan deze vragen beantwoorden. Private equity biedt ongetwijfeld kansen, maar het succes ligt voor een groot deel bij de uitvoering. Het lijkt ons belangrijk dat private equity wordt ingeroepen vanuit een positieve keuze, voor de blijvende aandeelhouders en de (eventueel) verkopende familieleden. Op deze voorwaarde biedt private equity naast aandeelhouderswaarde ook uitzicht op familiale vrede.

Smart Kameleon

Met een ondernemersachtergrond en ervaring in personal coaching en private equity hebben Henriëtte Horoba en Eric Spliet – in het echte leven ook een koppel – een unieke achtergrond om uw vertrouwenspersoon te kunnen zijn. Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Bij vervolg kunt u 50% van de kosten recupereren via de KMO-portefeuille.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?