Hoe beschermt u de continuïteit van uw vennootschap, ook wanneer uw medevennoot onverwacht wegvalt?

HR

Als een vennoot overlijdt, dan gaan zijn of haar aandelen naar de erfgenamen. Dit kan de werking of zelfs het voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengen. En zeggen dat het vrij eenvoudig is om dergelijke problemen te voorkomen ...

Als de erfgenamen van de overleden vennoot plots aandeelhouder worden, dan kan de toekomst van de vennootschap er opeens anders uitzien. Wat zijn de plannen van de aandeelhouders? Willen ze een actieve rol opnemen of niet? Welke richting wensen ze uit te gaan met de vennootschap?

De overblijvende vennoten zouden wellicht graag de aandelen van hun voormalige partner overnemen. Daar kan men op een eenvoudige manier op anticiperen.

Als een vennoot overlijdt, dan wordt de call-optie geactiveerd ten voordele van de andere vennoten. De erfgenamen van de overleden vennoot zijn dan verplicht om de verworven aandelen te verkopen aan de andere vennoten. Die kunnen deze aandelen betalen met de uitkering van de overlijdensdekking.

Bij Delta Lloyd Life kunt u een overlijdensverzekering op maat van uw vennootschap afsluiten. Meer weten? Bezoek deltalloydlife.be voor meer info of spreek erover met uw Delta Lloyd Life verzekeringsadviseur.


Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?