Leaderboard KMOinsider.jpg

Alleen nog opleidingsverlof voor gerichte opleidingen

Interim & Rekrutering

Vlaanderen werkt aan nieuw decreet educatief verlof

Vlaanderen werkt aan een nieuw decreet rond betaald educatief verlof. Het stelsel wordt vervangen door opleidingsverlof, alleen nog toegestaan voor arbeidsmarkt- en loopbaangerichte opleidingen, gevolgd in het kader van een loopbaanbegeleiding. “De herziening is een goede zaak, zowel voor de werknemer als voor de werkgever”, stelt Dirk Wijns van HR-dienstengroep Acerta.

Levenslang leren gedeelde verantwoordelijkheid

Werkgevers en werknemers hebben volgens Acerta een gedeelde verantwoordelijkheid wanneer het aankomt op het verwerven van vaardigheden en kennis. Werknemers kunnen voor het volgen van een opleiding gebruik maken van ‘educatief verlof’. Ze hebben dan het recht om een aantal uren afwezig te blijven op het werk en als werkgever betaal je je werknemers door om hun opleiding te volgen en om te studeren. De overheid betaalt je een deel van de loonkost terug.

Relevante opleiding niet nodig

De opleiding die je werknemers volgden, hoefden niet noodzakelijk relevant te zijn voor de job die ze uitoefenen of voor een functie die ze in je bedrijf ambieerden.

“We pleitten er al langer voor om het educatief verlof te herbekijken. Een belangrijke voorwaarde moet worden dat de opleiding ervoor zorgt dat je werknemers zich in je bedrijf beter kunnen inzetten en ontplooien. Jezelf voortdurend bijscholen is heel belangrijk opdat je inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Het systeem van het educatief verlof is hiervoor ideaal voor de werknemer. En als werknemer en werkgever dit samen afspreken binnen een opleidingstraject waarin beiden investeren, zal het rendement op termijn groot zijn”, stelt Dirk Wijns, director Acerta Consult.

Gemiddeld 58 uren betaald educatief verlof

Een werknemer kan, afhankelijk van de opleiding en de duur ervan, maximaal 80 tot 120 uur betaald educatief verlof opnemen. Het maximum van 80 uren geldt voor taalcursussen. In praktijk komen werknemers zelden aan dit aantal. In het voorbije schooljaar namen werknemers die een erkende opleiding volgden gemiddeld 57,78 uur op, een aantal dat over de jaren heen vrij constant blijft.

Aantal werknemers met betaald educatief verlof daalt

Het aantal werknemers dat betaald educatief verlof opneemt, daalt de laatste jaren lichtjes. Waar in 2012 2,43% van de werknemers er gebruik van maakte, was dat vorig jaar nog maar 1,97%, of een daling met 15% op vijf jaar tijd.

Vrouwen nemen meer educatief verlof dan mannen

Vrouwen maken iets meer gebruik van educatief verlof dan mannen. Tussen beiden bedraagt het verschil een goede 10%.

Arbeiders nemen meer betaald verlof

Arbeiders nemen dan weer beduidend meer betaald educatief verlof op dan bedienden. In 2017 liep het verschil op tot meer dan 30%.

Hoe groter het bedrijf, hoe populairder educatief verlof

Acerta constateerde ook dat hoe groter het bedrijf is, hoe populairder betaald educatief verlof is. In bedrijven met meer dan 50 werknemers neemt een flink aandeel daarvan betaald educatief verlof, in vergelijking met het aantal in kleinere ondernemingen.

“Een mogelijke verklaring is dat de onderlinge betrokkenheid nauwer is in een klein bedrijf en de impact van een afwezige collega veel sneller wordt gevoeld. Bedrijven met meer dan 50 werknemers hebben ook een comité en/of vakbondsafvaardiging. Vakbondsmensen maken geregeld gebruik van het stelsel via de erkenning van de algemene opleidingen van vakbonden. Maar het kan ook dat ontwikkeling en kennisvergaring in een groot bedrijf meer ingebed is”, geeft Dirk Wijns duiding.

In Wallonië wordt minder gebruik gemaakt van het stelsel van betaald educatief verlof tegenover in Vlaanderen en in het Brussels Gewest.  

Vlaanderen zet nu stappen om het stelsel te hervormen. De Vlaamse regering besliste recent dat werknemers jaarlijks op maximaal 125 uur betaald Opleidingsverlof aanspraak zullen kunnen maken en dat alleen opleidingen erkend zullen worden die arbeidsmarktgericht zijn of die loopbaangerichte zijn en passen in een persoonlijk opleidingsplan (POP). 

A Concept Interim Medium Rectangle Ad v2.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven