Furbo-Leaderboard_Updated.gif
Belgische kmo's willen personeel blijven aanwerven

Belgische kmo’s willen personeel blijven aanwerven

Interim & Rekrutering

Vooral uitbreiding met vaste en fulltime jobs

Uit de jongste tewerkstellingsprognose van HR-dienstverlener SD Worx blijkt dat de kmo’s in ons land personeel willen blijven aannemen. Ze zoeken vooral mensen die vast (74%) en fulltime (67%) willen werken. Twee derde van de aanwervingen betreffen uitbreiding van het huidige personeelsbestand.

SD Worx stelde voor de 34ste keer een tewerkstellingsprognose samen, waarvoor in december jl. 685 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken bevraagd werden. Uit de enquête kwam naar voor dat meer dan een derde van de kmo’s aanwervingen plant, en dit is al voor het vijfde kwartaal op rij.

Een op de drie Belgische kmo’s wil in het eerste kwartaal van 2019 aanwerven. Bij 66% gaat het om een uitbreiding van het personeelsbestand. Slechts 7% plant mensen te ontslaan en 56% wil een medewerker vervangen. Bij drie kwart (74%) gaan de aanwervingen om vaste jobs en bij een meerderheid van 67% om voltijdse of meer dan 2/3 tewerkstelling.

Kmo’s optimistisch over hoeveelheid werk

De kmo’s blijven positief over de hoeveelheid werk in het komende kwartaal. 34,9% verwacht een toename van het werk in de komende drie maanden. Dit is een lichte stijging in vergelijking met het vorige kwartaal (33,7%). Van de bedrijven die in het komende kwartaal denken personeel aan te werven, verwacht 65,9% een toename in de hoeveelheid werk. Een wel zeer magere 1,9% denkt dat de hoeveelheid werk afneemt. Van de bedrijfsleiders die geen mensen aanwerven in de komende drie maanden, verwacht 18,8% een toename van het werk en 12,9% een afname.

Afwachten of de vacatures ingevuld geraken

 “Belgische kmo’s gaan 2019 optimistisch in”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “Dit leiden we af uit het feit dat een derde plant aan te werven in het komende kwartaal en dat ongeveer eenzelfde percentage meer werk verwacht begin 2019. Het wordt afwachten of de vacatures ook ingevuld geraken en of deze positieve trend zal blijven aanhouden in het komende jaar. Ten opzichte van vorig kwartaal (en dezelfde periode vorig jaar) zien we opnieuw een stijging in de industrie en bouwsector. De sectoren handel, dienstverlening en non-profit blijven stabiel ten opzichte van vorig kwartaal. Daarnaast geldt: de grootste kmo’s kennen de grootste verwachtingen, zowel naar aanwervingsplannen als werkvolume.”

ACONCEPTINTERIM_Rectangle.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials