FURBO_Leaderboard.gif
Is interim management een oplossing voor werklozen boven de 50 jaar?

Is interim management een oplossing voor werklozen boven de 50 jaar?

Interim & Rekrutering

De werkloosheid in Brussel bereikt pieken. Met bijna 90.000 werklozen in augustus 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad er bijna 16%. Volgens Actiris (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) maken de leeftijdsgroepen boven de 50 jaar meer dan een kwart (27,4 %) van het totaal uit. Is interim management voor 50-plussers een oplossing? Elodie Picard, Executive Manager bij selectiekantoor Michael Page, legt uit.

Wat is interim management?

Elodie Picard: “Interim management is een vorm van professionele samenwerking waarbij een kandidaat met het statuut van zelfstandige zijn diensten aanbiedt aan bedrijven. Hij factureert zijn diensten dus, meestal per uur of per dag, en er is geen hiërarchische relatie tussen de kandidaat en het bedrijf. Het is geen arbeidscontract, maar een relatie tussen klant en leverancier.

Werkgevers hebben een groot belang bij het aannemen van senior interim managers om verschillende redenen. Ze hebben meer ervaring, zijn gemotiveerd, gemakkelijk beschikbaar en flexibel. Interim management geeft ook toegang tot meer sollicitanten in beroepen met een beperkt aanbod. Bovendien is de aanwervingsprocedure over het algemeen sneller, omdat de interim manager niet een hele reeks procedures hoeft te doorlopen. Een ander voordeel voor uitzendkrachten is dat het soms een opstap is naar een contract van onbepaalde duur. Het is duidelijk dat werkzoekenden van 50 jaar en ouder, die het statuut van zelfstandige aannemen, meer kans hebben om terug te keren naar de arbeidsmarkt.”

Wat zijn de risico’s en nadelen van interim management?

Elodie Picard: “Een interim manager worden brengt risico's met zich mee. De aanvragers moeten een zekere mate van onzekerheid aanvaarden, de procedures brengen kosten met zich mee, de sociale zekerheid is niet vergelijkbaar en de markt wordt beheerst door de wetten van vraag en aanbod, die een zekere mate van onveiligheid veroorzaken. Het is dus noodzakelijk om een ondernemersgeest te hebben en je activiteit als ‘seizoensgebonden’ te beheren, d.w.z. om je tarief te berekenen om de zoekperiode tussen twee opdrachten te dekken. Deze nieuwe positionering in de wereld van het werk moet een weloverwogen keuze zijn. Je wordt geen interim manager omdat een baas het contract heeft opgezegd, of vanwege een faillissement of herstructurering.”

Elodie Picard: " Dankzij het interim management kunnen werknemers van 50 jaar en ouder die ontslagen worden dit niet als het einde van hun carrière beschouwen, maar als een nieuw begin. De overgang van werkzoekende naar een persoon met een hoge toegevoegde waarde in een bedrijf geeft een impuls aan zowel het moreel van de kandidaten als aan de gezondheid van de bedrijven."

Lees ook

A Concept Interim Medium Rectangle Ad v2.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven