Leaderboard KMOinsider.jpg
werken met een handicap of beperking

Uitbreiding en versoepeling van de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie)

Interim & Rekrutering

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft of heeft aangeworven, uitgebreid. De premie wordt verruimd met een regeling van bepaalde duur, namelijk twee jaar, voor personen met een (nog) niet-stabiele arbeidshandicap of beperking. Tegelijkertijd wordt de VOP voor zelfstandigen versoepeld.

Waarom een VOP?

De VOP heeft als doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren. Het is een stimulans voor werkgevers om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en houden.
Een zelfstandige met een arbeidshandicap of -beperking kan de premie ook voor zichzelf aanvragen. Meer hierover vind je hier.

Hoe de aanvraag voor een VOP indienen?

Uiteraard kan een HR-kantoor hierbij adviseren, maar kort samengevat ga je als volgt te werk.
De zelfstandige doet de VOP-aanvraag zelf. In het geval van een dienstverband, zetten de twee betrokken partijen – de werkgever en de werknemer – volgende stappen:

  • de werknemer (of zelfstandige die de VOP voor zichzelf aanvraagt) moet zijn arbeidshandicap of -beperking laten erkennen door de VDAB
  • wanneer dit VOP-recht van de werknemer (of zelfstandige) erkend is, dan kan de werkgever (of zelfstandige voor zichzelf) de VOP-premie aanvragen. 

Bij de behandeling van een aanvraag voor de VOP-premie wordt de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever onderzocht. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap of -beperking van de werknemer, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het Departement Werk en Sociale Economie, Dienst Tewerkstelling een beroep doen  op het onderzoek van en screening door de VDAB. Het departement beslist op basis van de input van de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP, en bezorgt de werkgever de beslissing over de aanvraag. Het departement zal op het einde van ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal uitbetalen.

A Concept Interim Medium Rectangle Ad v2.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven