Furbo-Leaderboard_Updated.gif
School

KMOinsider breakfast online: "Voor topprestaties heb je toponderwijs nodig"

HR

Op een donderdagse lockdownmorgen kregen de deelnemers aan het KMOinsider panelgesprek de vragen van moderator Edith Vervliet online voorgeschoteld. Een groepsgesprek over de afstemming van onderwijs en opleiding op het bedrijfsleven en de impact van Covid-19 hierop. Een verslag.

De deelnemers

  • Tiffany Badts, marketing assistant bij OCB keuringsorganisme en dochteronderneming Training Center
  • Karen Boers, serieel ondernemer, oprichter van 5 vzw’s, waaronder BeCode, de Belgische coding school
  • Jonas De Raeve, adviseur onderwijs bij VOKA.
  • Jens De Wael, HR Manager Bilfinger België
  • Christophe Jacobs, chief standards & innovation officer bij FLOWSPARKS® & e-Learning Services (foto Davy Coghe)
  • Ilse Ooghe, algemeen directeur van RVO-society

Tiffany BadtsKaren BoersJonas De RaeveJens De WaelChristophe JacobsIlse Ooghe

Lees hier het volledige verslag van KMOinsider breakfast ‘Onderwijs en opleiding’

Voor haar eerste vraag haalt de moderator er de mening van de Gentse cognitief psycholoog en onderwijsspecialist Wouter Duyck bij. Die stelt dat er een generatie aankomt die er cognitief op achteruitgaat. Het kwaliteitsverlies van het onderwijs in Vlaanderen schrijft Duyck toe aan de ‘zesjescultuur’ van middelmatigheid. “Moeten de verwachtingen die ons onderwijs aan leerlingen stelt hoger?” vraagt Edith Vervliet. Ze richt zich tot Karen Boers.

“Bedrijven die bij ons aankloppen voor programmeurs doen dat niet zozeer omdat kandidaten niet aan hun kwaliteitseisen voldoen, wel omdat ze er niet voldoende vinden”, stelt Karen Boers. “Voor ons is het belangrijk dat onze cursisten leren leren en een flexibele geest ontwikkelen, zodat ze zich snel kunnen aanpassen aan snel evoluerende technologieën. Kijk naar de gevolgen van de coronacrisis en de snelheid waarmee het onderwijs, het bedrijfsleven en het hele maatschappelijke leven gereorganiseerd worden.”

Kans om te differentiëren

Karen Boers: “We hebben vandaag de opportuniteit om individuele, gedifferentieerde leertrajecten op te starten. Daardoor laat je toe dat goede leerlingen zich verder ontwikkelen tot toppers. Nu remmen we die af, omdat we ons aanpassen aan het tempo en de mogelijkheden van de gemiddelde leerling of, erger nog, aan de traagste van de groep.”

Leren op afstand

Moderator Edith Vervliet: “Met de coronacrisis begon het onderwijs in Vlaanderen halsoverkop en noodgedwongen aan een groots experiment: ‘leren vanop afstand’. Volgens pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere doen leerkrachten dat vrij goed, maar is online leren voor geen enkele leerling beter dan ‘gewoon’ onderwijs. Andere onderwijsspecialisten stellen dan weer dat je gepersonaliseerde trajecten alleen digitaal kunt aanbieden.” Aan Ilse Ooghe vraagt zij hoe zij denkt dat dit verder zal evolueren.

“Online leren is voor geen enkele leerling beter dan gewoon onderwijs”

Motivatie en engagement

Ilse Ooghe ziet in de coronacrisis ook een kans om meer te differentiëren: “De leerlingen zitten nu niet meer allemaal tegelijkertijd voor dezelfde leerkracht. Als we het maximale potentieel uit elk kind willen halen, moeten leerkrachten krachtige leeromgevingen scheppen die inspelen op de motivatie en beginsituatie van alle leerlingen. Die zijn voor elk kind verschillend. Vandaar dat we een opdracht zo divers mogelijk moeten definiëren. Ook wanneer opdrachten gekoppeld worden aan een reële context zullen leerlingen sowieso gemakkelijker geëngageerd zijn.”

Zij verwijst in dat verband naar het overheidsproject dat RVO-society samen met Imec en KULeuven heeft opgestart, het i-Learnproject. Daarbij wordt een online portaal ontwikkeld waarop een breed scala aan educatieve toepassingen beschikbaar zal gesteld worden voor scholen. Dit portaal, inclusief de door i-Learn voorziene begeleiding voor het gebruik ervan, zal leerkrachten ondersteunen bij het differentiëren.

In de huidige periode van massaal online lesgeven ziet Christophe Jacobs leerkrachten die heel gemotiveerd zijn, maar er ontbreken volgens hem heel wat randvoorwaarden: “Er is veel engagement om het goed te doen, maar velen weten niet goed hoe eraan te beginnen.

De context in bedrijven is heel anders. Daar wordt al veel langer digitaal lesgegeven, vooral voor het aanleren van bedrijfsprocessen. Men is daar niet bezig met het vormen van burgers die kritisch moeten nadenken. Dat is van een andere orde.”

Lees hier het volledige verslag van KMOinsider breakfast ‘Onderwijs en opleiding’

Furbo-Rectangle_Updated.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven