Levanto helpt de kmo in het aanpakken van de HR-geselingen (deel I)

HR

Human resources en kmo. Beide termen associëren op: geen tijd daarvoor, geen geld, wij zijn te klein voor HR, we doen dat min of meer al. Er komen echter willens nillens een aantal HR-problematieken op u af en een organisatie als Levanto kan u helpen met concrete oplossingen. 

Vanaf 2013 is er het ‘werkgelegenheidsplan 45+’ met de bedoeling 45-plussers aan te trekken of langer aan het werk te houden. U kan diverse thema’s aansnijden maar allemaal zijn ze ergens HR gerelateerd met loopbaanontwikkeling- en begeleiding en competenties op kop.

Een studie van Steunpunt WSE toont aan dat we na de leeftijd van 61 jaar, nog weinig actief zijn. Volgens sommige moeten we langer werken om de vergrijzingskost te betalen, uitstapmaatregelen als brugpensioen afschaffen en langer werken, bv. tot 68 jaar. We leven langer en dus genieten we nadien nog voldoende van de wel verdiende rust. Hier woekert de kern van uw retentiebeleid, zal men langer in een zelfde arbeidsstatuut willen en kunnen werken?

Tegen 2020 zou iedereen in Vlaanderen over een POP, persoonlijk ontwikkelingsplan met een PAP, persoonlijk actieplan, moeten beschikken. Vanaf juli 2013 kan iedereen loopbaancheques bekomen en aankloppen bij gespecialiseerde centra zoals Levanto, om over zijn/haar loopbaan na te denken.

Conclusie: uw medewerkers gaan meer en meer gemotiveerd worden om over hun leven, carrière, loopbaan na te denken. Het belang van levenslang leren zal toenemen.  Eenmaal de crisis voorbij en uw jonge werknemers zullen mobieler worden. Zij zijn hun eigen belangrijkste goed op aarde… Hoe bereidt u zich daar op voor? Er eens over praten tijdens het functionerings- en evaluatiegesprek, dus 2x per jaar…, zal niet voldoende zijn.

In een volgende column leg ik u uit hoe Levanto de kmo kan ondersteunen. Geen paniek, we hebben beproefde oplossingen, wait and read… Reacties zijn altijd welkom: philip.kesteloot@levanto.be.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?