Levensfasegericht personeelsbeleid, een must!

HR

Als gevolg van demografische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt voortdurend. Denk aan de vergrijzing, feminisering en globalisering. Als kmo heeft u er alle belang bij deze trends au sérieux te nemen.

Een levensfasegericht personeelsbeleid helpt u hierbij.

Door rekening te houden met de actuele levensfase van uw medewerkers en de daarbij horende kenmerken en behoeften, verhoogt hun inzetbaarheid.

De noden en mogelijkheden van de werknemer verschillen per levensfase:

Ontwikkelingsfase: dit is de fase van de fulltime starters. Deze kenmerkt zich door enthousiasme, idealisme en hard werken. Er is een grote motivatie en een sterk geloof in eigen kunnen.
Spitsuurfase: deze fase breekt aan wanneer er kinderen komen. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en leidt tot het zoeken naar een nieuw evenwicht, bvb. overschakelen naar een parttime job. Het is zinvol om met je medewerkers in gesprek te gaan over afstemming van werk en gezin, flexibele werktijden en thuiswerken.
De balansfase: de werknemer blikt terug op het verleden en evalueert het belang van zijn werk, de verworven positie en zijn individuele ontwikkeling. Er is een balans tussen werk en privé en er is ruimte voor herstel en groei, bvb. vrouwen die gedurende jaren deeltijds werkten, kunnen zich heroriënteren.
De mogelijkhedenfase: de invloed van de lichamelijke veroudering doet zich gelden. Iedere werknemer reageert hier anders op. Belangrijk is het blijven zoeken naar mogelijkheden om te groeien in het werk. Zo beschikken 50-ers over een brede kennis en expertise. Zij kunnen belangrijke taken opnemen die complementair zijn aan het werk van jongere collega's.

Een levensfasebewust personeelsbeleid is aangepast aan de medewerker. Hij behoudt zijn arbeidstevredenheid en verbetert zijn concrete werksituatie, ongeacht zijn levensfase.

ZiN adviseert en ondersteunt bedrijven doorheen hun veranderingsproces naar duurzaam ondernemen. Wij begeleiden op maat van uw bedrijf interne loopbaantrajecten.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?