Leaderboard KMOinsider.jpg

Welke gesprekken voer je met je werknemers?

Loopbaanbegeleiding

Soorten gesprekken tussen leidinggevende en medewerker

Van tijd tot tijd is het nodig om met je personeelsleden een gesprek te hebben. Zulke babbels hebben een positieve invloed op het welzijn van zowel je werknemer als van jezelf en zijn bevorderlijk voor je onderneming. Er zijn verschillende soorten gesprekken. Hier een oplijsting.

Informeel gesprek

Een informeel gesprek heeft plaats op een willekeurig moment op het werk, aan de koffiemachine bijvoorbeeld of in de lift. Je leert elkaar beter kennen en bepaalde thema’s of onderwerpen kan je op een laagdrempelige manier aankaarten.

Functioneringsgesprek

Elk jaar of elke twee jaar houd je een functioneringsgesprek met je werknemers. In dit open en constructief gesprek neem je het functioneren van zowel je medewerker als jezelf onder de loep. Als leidinggevende stel je vragen over het functioneren van je personeelslid en over eventuele problemen die er zouden zijn. Je werknemer krijgt de kans om gelijkaardige vragen aan je te stellen.

Evaluatiegesprek

In een evaluatiegesprek of beoordelingsgesprek beoordeel je de prestaties van  je werknemers. De vragen die je kan stellen zijn: Ben je tevreden over je prestaties? Wat vind je van de werklast? Wat vind je van de sfeer op het werk? Wat wil je de komende tijd bereiken?... Je benoemt de sterke punten van je personeelslild, maar ook de punten waarin hij of zij nog kan groeien.

Loopbaangesprek

In een functioneringsgesprek kan je eventueel ook praten over de loopbaan van je medewerker.

Een POP-gesprek

Een keer per jaar of een keer om de twee jaar kan je een POP-gesprek houden, een gesprek waarin het Persoonlijk OntwikkelingsPlan van je werknemer aan bod komt. Je stelt een planning op, waarin je opneemt wat de werknemer graag wil leren, maar ook wat jij vindt dat hij of zij moet kunnen of weten. Naar wat voor een functie kan hij of zij doorgroeien? Welke carrièremogelijkheden zijn er binnen je bedrijf? De afspraken die je in dit plan opneemt, zijn gebaseerd op de ambities van je werknemer en op de doelstellingen van je bedrijf.

Verzuimingsgesprek

Is je werknemer bij ziekte langer afwezig dan het gemiddeld ziekteverzuim? Dan kan je een verzuimingsgesprek organiseren. In zulk gesprek som je eerst de feiten op en de gevolgen van het ziekteverzuim (b.v. je dient telkens te voorzien in vervanging). Je medewerker kan hierop een reactie geven, waarna je een oplossing uitdoktert en de nodige afspraken maakt.

Terugkeergesprek

Dit gesprek vindt plaats na een langdurige afwezigheid van je medewerker (tijdskrediet, bevallingsrust, ziekte,…). Je licht de veranderingen in je bedrijf toe die er tijdens de afwezigheid plaatsvonden en je bespreekt eventuele aanpassingen in het werk of de werkplek.

Exitgesprek

Met dit gesprek rond je de loopbaan van je werknemer in je bedrijf af. De reden van vertrek komt aan bod, alsook feedback over de organisatie en over de medewerker. Vergeet niet hem of haar te bedanken voor de samenwerking.

Rectangle Furbo.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant