Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Mag een werknemer worden ontslagen via videoconferentie?

HR

Vandaag is telewerk het nieuwe normaal en verplicht voor alle werkzaamheden die zich daartoe lenen. Dat maakt het voor een werkgever veel moeilijker als hij een werknemer wil ontslaan. Mag dat via videoconferentie en is het raadzaam om dat zo te doen?

Mag ik als werkgever een werknemer ontslaan via videoconferentie?

Dat hangt af van de manier waarop het ontslag plaatsvindt: ofwel gaat het om een ontslag waarbij een opzegging moet worden gepresteerd, ofwel om een ontslag met een ontslagvergoeding. Als het ontslag gepaard gaat met het presteren van een opzegging, moet de opzegging verplicht aan de werknemer betekend worden via aangetekende brief of deurwaardersexploot. Volgende zaken moeten vermeld worden in de kennisgeving:

  • het begin en
  • de duur

van de opzegging.

Let op: “In dat geval is het niet mogelijk om een opzegging via videoconferentie te betekenen.” - Catherine Legardien (Legal Expert bij Partena Professional)

Wat als de opzegging toch via videoconferentie wordt betekend?

Wanneer de opzegging toch via videoconferentie wordt betekend, is deze gewoonweg nietig. Hoewel het ontslag wel geldig is, moet de werknemer de opzegging niet presteren. “Hij kan dus de onmiddellijke betaling eisen van de ontslagvergoeding die overeenkomt met de duur van de opzeggingstermijn”, voegt Legardien toe.

Wat gebeurt er bij ontslag met een vergoeding?

Kiest de werkgever ervoor om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in ruil voor een compenserende opzeggingsvergoeding, dan is hij niet verplicht om de wettelijke formaliteiten te respecteren. Dat ontslag kan dus mondeling, in persoon of via videoconferentie, worden gegeven. Er wordt sterk aangeraden om:

  • de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te bevestigen,
  • de einddatum van de arbeidsrelatie te specifiëren

om zo achteraf betwisting te vermijden.

Is het wel raadzaam om een werknemer via videoconferentie te ontslaan?

“Zelfs al is de beëindiging via videoconferentie wettig, is het niet raadzaam om op die manier te werk te gaan.” stelt Legardien.

Ontslagen worden via videoconferentie kan psychologisch zware gevolgen hebben voor de ontslagen werknemer. Daarom wordt het sterk aanbevolen dat werkgever en werknemer elkaar fysiek ontmoeten, mits naleving van de gezondheidsregels.

Wat als de werknemer de redenen voor zijn ontslag wenst te kennen?

Als de werknemer de redenen voor zijn ontslag wil weten, moet hij een schriftelijk verzoek indienen bij zijn werkgever. Dan is de werkgever verplicht om hem deze redenen per aangetekende brief mee te delen. Dat via videoconferentie doen volstaat dus niet.

Furbo-Rectangle_Updated.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials