Onbekend ... onbemind?

HR

Er is werk maar aanwerven?

Elke ondernemer, elk bedrijf kent het wel, er ligt nog werk op de plank, we moeten de tijd eens nemen om, eigenlijk moet dit project nog aangepakt worden...

Naast een aantal vastgelegde taken zijn er in elke onderneming vaak diverse behoeften en plannen die moeten uitgevoerd worden maar waarvoor binnen het bedrijf eigenlijk niemand de juiste ervaring heeft of ... gewoon de tijd niet voor heeft.

Flexibele inzet heet ook projectsourcing

Elke kmo, elk bedrijf heeft ongetwijfeld kennis en vaardigheden in huis om te kunnen ondernemen. Even logisch is echter een tijdelijke bijkomende behoefte aan gespecialiseerde kennis, aanvullende expertise of aan de uitwerking van een project. Projectsourcing is een minder bekende maar flexibele manier om externe specialisten in te schakelen, de aanwezige knowhow te versterken en om opdrachten uit te voeren die niet tot de kernactiviteit behoren.

Geen dure consultants, wel ervaren personeel 

De inzet van externen in een onderneming voor welomschreven opdrachten geeft een bedrijf onmiddellijk, dus niet na langdurige of dure opleiding, toegevoegde waarde en bijkomende knowhow.

Een 50+ is een plus

Als bedrijf moet je roeien met de riemen die je hebt. De ervaring in huis halen van iemand die ervaring heeft met de behoeften waar je als kmo vandaag mee worstelt zonder dat je tot aanwerving moet overgaan is een zeer interessante en flexibele manier om te groeien.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?