Kennis leert wat mogelijk is. Ervaring wat onmogelijk is

Opleiding

We leven in een informatiemaatschappij waarbij de factor kennis een steeds belangrijkere plaats inneemt. Wie kennis toepast kan innoveren, dit leidt tot nieuwe producten en diensten waardoor er economische groei mogelijk is.

Opleiding en onderzoek zijn de pijlers onder de kenniseconomie. Opleiding levert de vaardigheden waar de kenniseconomie om vraagt, onderzoek voorziet de kenniseconomie van nieuwe inzichten en technieken.

De kenniseconomie vereist een lange termijn visie gebaseerd op het principe dat je de concurrentie vóór moet blijven in de ontwikkeling van nieuwe processen en producten.
Vele managers focussen echter op de huidige of nabije resultaten van het afgelopen of volgende kwartaal, omdat ze worden afgerekend op het financieel rendement van hun acties.

Met de boost van nieuwe kenniseconomieën in groeilanden als China, Indië en Brazilië zijn we verplicht om een versnelling hoger te schakelen en te innoveren. In internationale rankings zoals deze van loonkost, belastingsdruk, digitalisering, duurzame ontwikkelingen zoals elektrische wagens zakt Vlaanderen jaar na jaar weg. De globalisering verplicht ons om meer te investeren in nieuwe kennis.

Om de kenniseconomie te laten herleven, zijn er visionairs nodig, die ook de capaciteit hebben om hun visie te organiseren. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan ondernemers zoals u. In opleidingen moeten we skills als creativiteit, probleemoplossend vermogen en out-of-the-box denken oefenen en stimuleren. Daarnaast moeten we ook beroep doen op de ervaring van vakspecialisten. Vakexpertise is namelijk vaak de missing link tussen een theoretisch kader en de dagelijkse praktijksituatie.

Onze maatschappij evolueert in snelvaart. Wie de poort naar de toekomst wil openen, zal over de sleutel ‘kennis’ moeten beschikken.

Ben je een vakspecialist en wil je graag je vakkennis delen? Kom dan naar onze jobdag op zaterdag 19 maart in Kontich (meer info op www.ikgeeflesbijsyntra.be).

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?