FURBO_Leaderboard.gif
Vlaams opleidingsverlof: wat houdt dit in?

Vlaams opleidingsverlof: wat houdt dit in?

Opleiding

Sinds 1 september 2019 is de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof van kracht, de opvolger van betaald educatief verlof. Werknemers die voldoen aan de voorwaarden hebben jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) als ze een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgen.

Voor wie werken en leren wil combineren, geeft de Vlaamse overheid een duw in de rug met de Vlaamse opleidingsincentives. Het Vlaams opleidingsverlof is daar één van.

Werknemers in de privésector

Onder bepaalde voorwaarden hebben werknemers recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Het Vlaams opleidingsverlof is de hervormde versie van het betaald educatief verlof (BEV).Op basis van de overgangsmaatregel kunnen werknemers nog altijd betaald educatief verlof opnemen. Als u in het schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding gebruikmaakte van BEV in Vlaanderen, dan kunt u diezelfde opleiding (exact dezelfde benaming of in geval van taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) vanaf 1 september 2019 voortzetten met gebruik van BEV (volgens de administratieve regels van BEV), tot en met december 2021.

Info over het Vlaams opleidingsverlof

Lees hier meer artikels over Opleidingen

FURBO_Rectangle.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Businezz Booster

  • Gromicoach

  • Cevora