Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Alcohol of drugs op het werk? Zorg voor een duidelijk beleid

Personeel

Een werknemer die te diep in het glas gekeken heeft, of onder invloed is van drugs, kan voor vervelende situaties zorgen op het werk. Meer nog, wanneer de effecten doorwerken op de werkvloer word jij als werkgever medeverantwoordelijk.

Jij dient er immers voor te zorgen dat het werk in behoorlijke omstandigheden uitgevoerd wordt, waarbij je waakt over de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Je zorgt dus best voor een duidelijk alcohol- en drugsbeleid (en voor een adequate reactie). Een alcohol- en drugsbeleid is trouwens sinds 1 april 2010 een wettelijke verplichting.

Verplichte intentieverklaring

Verplicht is om een intentieverklaring op te maken, met de uitgangspunten en doelstellingen. Daaraan kan je concrete procedures toevoegen, denk aan de stappen die een leidinggevende dient te ondernemen indien hij of zij te maken krijgt met een geïntoxiceerde werknemer.

Stap 1 Laat je werknemer ontnuchteren

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, verhinder je dat de betrokken werknemer aan het werk gaat. Je laat hem best een tijdje ontnuchteren. Stuur je hem naar huis, let er dan op dat hij niet achter het stuur kruipt. Als werkgever dien je immers de veiligheid van je werknemers en van derden te garanderen.

Stap 2 Geen prestaties, geen loon

Je kan als werkgever weigeren om de werknemer onder invloed loon uit te betalen voor de periode dat hij onder invloed was, en niet gewerkt heeft.

Stap 3 Een aangetekend schrijven sturen

Stuur de betrokken werknemer een aangetekend schrijven waarin je hem verwittigt dat je zijn gedrag niet tolereert. Valt hij in herhaling, stuur hem dan opnieuw een aangetekende brief. Bij een ontslag (om dringende redenen) kan je dan aantonen dat je niet over één nacht ijs bent gegaan.

Lees ook: Wat zeg je bij het ontslag van een werknemer.

Stap 4 Bewijzen dat je werknemer dronken was

Dat je werknemer onder invloed was, is niet makkelijk te bewijzen. Probeer daarom getuigenissen te verzamelen (indien mogelijk van de arbeidsgeneesheer). De aangetekende verwittigingen zijn in dit opzicht ook belangrijke documenten. Ook tests kunnen dienen, maar bloedafnames en ademtests tonen alleen de hoeveelheid alcohol in iemands bloed een. Ze bewijzen niet dat iemand dronken is.

Stap 5 Ontslag om dringende reden?

Als je werknemer herhaaldelijk onder invloed is, en je een behoorlijke dossier over hem hebt, kan je hem ontslaan. Je betaalt een verbrekingsvergoeding, of hij presteert een opzegtermijn. Over een ontslag om dringende reden zal een rechter oordelen. Nogal wat rechtbanken in ons land beschouwen alcoholverslaving als een ziekte en gaan niet mee in het verhaal ‘dringende reden’.

Meer informatie kan je steeds inwinnen bij dit sociaal secretariaat.

Banner_SDW.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven