Projectsourcing: ook voor kmo’s

HR

Personeel aanwerven of zorgen dat het werk gedaan wordt?

De beslissing om personeel bij aan te werven is het resultaat van een lang proces. Je moet al sinds geruime tijd structureel onderbemand zijn om er zeker van te zijn dat je genoeg werk hebt voor die bijkomende aanwerving. In een kmo is de impact van een aanwerving bovendien erg groot. Projectsourcing is een minder bekende maar fl exibele manier om werkkrachten of externe specialisten in te schakelen in uw bedrijf. Voor korte, middellange of onbepaalde tijd.

Uitzendkrachten of projectmedewerkers met een volwaardig arbeidscontract?

Projectmedewerkers van een projectsourcingskantoor hebben een volwaardig arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Ze krijgen begeleiding en opleiding en hebben niet het gevoel van de ene op de andere dag zonder werk te kunnen vallen. Er zijn duidelijke afspraken over de te verrichten taken en bij het einde van het projectwerk zit u als kmo’er niet met vervelende ontslaggesprekken.

Geen dure consultants, wel ervaren personeel

De inzet van externen in uw onderneming voor een welomschreven opdrachten geeft een bedrijf onmiddellijk, dus niet na langdurige of dure opleiding toegevoegde waarde en bijkomende know-how. Laat bekwaam personeel (ook 50plussers!), niet enkel via projectsourcing de weg vinden naar de poort van grote ondernemingen maar ook naar de deur van uw kmo!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?